URBANT FOSSEFALL: Nå kan lokalbefolkningen på Oslo Øst ta søndagsturen mellom blokkene.

URBANT FOSSEFALL: Med gjenåpning av Hovinbekken har lokalbefolkningen på Oslo øst fått et flott turområde utenfor stuedøra si.

HVEM FÅR OSLO BYS ARKITEKTURPRIS?

Nå gyter ørreten i bekken. Beboerne på Hasle og Ensjø øst i Oslo har fått naturen inn mellom blokkene. Gjenåpningen av Hovinbekken er finalist til årets kåring av Oslo bys arkitekturpris.

Utdelingen er i Oslo Rådhus 12. oktober. De to andre finalistene er Hasle Tre og Nasjonalmuseet.

I tråd med tidligere løsninger ble Hovinbekken tidligere ført i store rør under jorda. Det var i 1986 at daværende mijøvernminister Sissel Rønbeck (Ap) tok initiativ til å opprette Akerselva miljøpark. Det ble starten på en ny æra for Oslos skjulte vassdrag. 

Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter har stått for gjenåpningen av Hovinbekken fra Hasle T til Ensjø T for Oslo kommune. 

Bekkeåpningen er et viktig element i håndteringen av det lokale overvannet og flomsikringen, heter det i juryeringen som gir ros til Bjørbekk & Lindheim for "gode og avklarede formmessige valg i hvordan natur og bygget lanedskap møtes. 

.Bekken og parkanleggene den renner gjennom, er viktige leke- og rekreasjonsområder for boligområdene som omkranser den.
HELSEFARLIG: Hovinbekken var full av skrot og avfall i september 1958. Sommeren 1959 ble bekken lagt i rør.

 Det kom i år inn 31 forslag til Oslo bys arkitekturpris. – Det er en rekke restaureringsprosjekter på listen, sier Tanja Lie, leder for Rådet for byarkitektur. – Bygninger fra første halvdel av 1800-tallet fram til vårt eget århundre har blitt restaurert, kanskje er de inspirert av fjorårets vinner, Pressens hus.

De to andre finalistene til prisen i år er næringsbygget Hasle Tre og Nasjonalmuseet.

BERIKER BYEN MED SIN SKJØNNHET: Hasle Tre er oppført som et demontert og ombrukbart trebygg. I juryeringen heter det at bygget er godt å være i og er et vakkert bygg som beriker byen. ".Hasle Tre målbærer en form for humanisme og aktsomhet ikke bare for miljø og klima, men også for nabolaget og sine brukere.»

Den tredje finalisten er Nasjonalmuseet tegnet av Klaus Schuwerk for Statsbygg. Det nye museet har et moderne uttrykk, men bygger på klassiske museumsprinsipper og befinner seg i en lang linje av historiske bygninger, heter det i juryeringen. 

"FREMRAGENDE OG KOMPROMISSLØST: Et storslagent steinbygg med en lyshall som lanterne på toppen. Spekket med stram detaljering, få materialer og enkel navigering."