Høyre imot å senke dieselavgiftene
Julie Brodtkorb, leder for Maskinentreprenørenes Forbund, er skuffet over sin tidligere sjef. (Foto: CF Wesenberg)

Høyre imot å senke dieselavgiftene

– Det siste arbeidsfolk i distriktene trenger nå, er enda dyrere anleggsdiesel. Det er ingen reelle alternativer til anleggsdiesel for entreprenører i distriktene, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb i en kommentar til Høyres forslag om dyrere drivstoff for anleggsarbeidere.

Tekst: Eva Alnes Holte

Regjeringen ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum foreslo i statsbudsjettet å halvere dieselavgiftene med over én milliard.

Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett å fjerne avgiftskuttet for bensin og diesel og dermed spare statskassa for rundt 1,7 milliarder kroner.

Julie Brodtkorb, leder for Maskinentreprenørenes Forbund og tidligere stabssekretær for Erna Solberg, sier til Dagbladet at hun er skuffet over signalet Høyre nå sender til bedriftene:

– Høyre liker å si at man steller godt med små og mellomstore bedrifter, men denne avgiftsøkningen slår effektivt beina under dette slagordet, sier hun. –Det Høyre jeg kjente, hadde som en sentral del av sin distriktspolitikk nettopp å lette byrdene for slike bedrifter. Nå øker de avgiftsbyrdene for dem, sier Brodtkorb til Dagbladet.

Overfor Dagbladet flagget finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) redusert grunnavgift og billigere pumpepris for anleggsarbeiderne som et av de viktigste løftene i statsbudsjettet for neste år.