Høyere fartsgrense for enkelte campingvogner og tilhengere

Høyere fartsgrense for enkelte campingvogner og tilhengere

Tekst: Eva Alnes Holte

Endringene i trafikkreglene er gjort for å redusere fartsforskjellen mellom biler med og uten tilhenger eller campingvogn. Dermed minsker risikoen for farlige forbikjøringer og påkjøringer bakfra. (Foto: Statens vegvesen).

Fra 11. mars i år ble det tillatt å trekke enkelte tilhengere og campingvogner i opptil 100 kilometer i timen.

– Stor fartsforskjell mellom biler med og uten henger eller campingvogn kan være farlig i trafikken. Derfor øker vi nå tillatt hastighet for tilhengere uten bremser fra 60 til 80 km/t. Noen tilhengere og campingvogner kan godkjennes for hastigheter opp til 100 km/t, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Etterlengtet endring

Han sier mange har ventet på denne endring.

– Særlig campingturister vil sette pris på at norske fartsgrenser er blitt enklere å forstå og følge, og mer i pakt med reglene i våre naboland. Høyere tillatt hastighet er denne gang også bra for trafikksikkerheten, fordi reduserte fartsforskjeller kan bidra til færre farlige forbikjøringer og påkjørsler bakfra. Det har vært en forutsetning at ulykkesrisikoen på norske veier ikke skal øke, sier samferdselsministeren.

Reduserer risiko for ulykker

Med stadig høyere fartsgrenser på mange veier, har fartsforskjellene mellom biler med og uten tilhenger eller campingvogn økt. Endringene i trafikkreglene er gjort for å redusere denne forskjellen. Dermed minsker risikoen for farlige forbikjøringer og påkjøringer bakfra.

De nye reglene

  •     Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t
  •     Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (Tempo 100-godkjenning)

Alle tilhengere: 80 km/t

For tilhengere med bremser gjelder allerede hastighetsbegrensning på 80 km/t. Endringen innebærer at alle tilhengere nå kan trekkes i 80 km/t. Tilhengere som tas i bruk i Norge i dag er teknisk dimensjonert og godkjent for 80 km/t.

Etter særskilt godkjenning: 100 km/t

For tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav, blant annet til hydraulisk støtdemping og stabiliserende tilhengerkobling, kan Statens vegvesen etter godkjenning av tilhengeren utstede et såkalt Tempo 100-bevis. Tilhengere med Tempo 100-bevis vil kunne trekkes i opp til 100 km/t, så lenge kombinasjonen av trekkbil og tilhenger også er egnet for dette. Tilhengere og campingvogner godkjent for Tempo 100 må gjennomføre EU-kontroll på lik linje med personbiler.

Statens vegvesen vil på sine nettsider tilby en kalkulator som gjør det enklere å finne ut om kombinasjonen av bil og henger/campingvogn vil kunne bli godkjent for 100 km/t.

Mer informasjon om Tempo 100-ordningen vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen.

Det er Statens vegvesen som godkjenner.  

Krav om godkjent EU-kontroll

Statens vegvesen melder at dersom du har en tilhenger/campingvogn som er eldre enn fire år, må den ha en godkjent EU-kontroll før du kan bestille kontroll for Tempo 100 hos Statens vegvesen. Tilhengere som er godkjent for Tempo 100 skal ha godkjent EU-kontroll hvert annet år på samme måte som vanlige personbiler.

Tempokalkulatoren

Det er også krav til bilen som skal trekke hengeren. Selv om tilhengeren er godkjent for Tempo 100, kan du altså ikke kjøre i 100 km/t uten at trekkbilen er innenfor kravene.

Du kan sjekke om din bil og tilhenger kan bli godkjent for Tempo 100 ved å gå inn på kalkulatoren på Statens vegvesen.

Krav til tilhenger og trekkbil

Bilen må ha ABS-bremser og tillatt totalvekt på 3 500 kilo eller lavere. I tillegg er det vektkrav til kombinasjonen av bil og tilhenger, slik at trekkbilen ikke blir for lett i forhold til tilhengeren. Det er også krav til utsyr som sikrer stabil og sikker kjøring. Bremser og støtdempere på tilhengeren, stabilisatorkobling mellom tilhenger og trekkbil eller elektronisk stabilitetssystem på bilen kompenserer hvis bilen i utgangspunktet er for lett i forhold til hengeren.

 

Slik får du tempo 100-godkjenning

  1.   Bruk kalkulatoren til Statens vegvesen for å se om tilhengeren eller campingvognen  din kan godkjennes og om bilen din kan brukes som trekkbil i 100 km/t.
  2. Gjennomfør godkjent EU-kontroll av tilhengeren, hvis den er mer enn fire år gammel. Det er viktig å gjennomføre EU-kontrollen før Tempo 100-godkjenningen, siden det ikke er lov å kjøre med en Tempo 100-godkjent tilhenger uten godkjent EU-kontroll.
  3. Bestill time for Tempo 100-godkjenning av tilhengeren.

 

Kilder: Pressemelding fra Samferdselsdepartementet og pressemelding fra Statens Vegvesen.