Årets grønne park: Muséhagen i Bergen

Muséhagen ved Universitetet i Bergen er en gammel, botanisk hage, opprettet for 125 år siden.

Honnør til de ansatte

Publisert

Norske Anleggsgartnere, Miljø- og Landskapsentreprenører (NAML) har kåret Muséhagen ved Universitetet i Bergen til Årets grønne park 2023. Det 125 år gamle anlegget stiller fagmessige høye krav til drift og vedlikehold. Prisen er derfor først og fremst ment som en honnør til de ansatte.

Muséhagen er en gammel botanisk hage med en plantesamling, opprettet for 125 år siden. Dette betyr parken må skjøttes på spesielle vilkår ved at plantene må fremstå som seg selv og merkes, og ikke settes sammen i tette samplantinger, heter det i en uttalelse fra juryen. De ansatte får ros for å ha lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel.

Hos Universitetet i Bergen er det Hilde Margrethe Moen Selstø som er driftsleder for Muséhagen, og har overordnet ansvar for parken. Med seg har hun førsteamanuensis og kurator Torstein Eriksson, faste driftsansatte Synnøve Midtun, Silje Strøm og Svein Robert Janicki, og øvrige sesongansatte. Siri Skretting Jansen, som jobber med formidling gjennom Universitetsmuseets avdeling for forskningskommunikasjon, er også involvert.

– Store flater med åpen jord i park og bed 

Bjørn Aakerholt, fagansvarlig i NAML, slutter for å begynne hos Anleggsgartner Øst i Sandefjord.

- Parken og bedene har store flater med åpen jord som må lukes og stelles, i tillegg til at plantene må trives og få oppfylt sine særegne krav, sier Bjørn Aakerholt, jurymedlem og fagansvarlig i NAML. Etter fire år i bransjeforeningen trer han til side under årsmøtet neste vår for å begynne i ny jobb hos Anleggsgartner Øst i Sandefjord. NAML søker etter ny fagansvarlig fra nyåret. 

Vakkert pusterom

- I tillegg er parken åpen for publikum, noe som igjen krever gode valg av materialer og kontinuerlig drifting og skjøtsel av gangarealer, plenarealer og øvrige publikumsområder. Dette er meget godt ivaretatt av parkens ansatte, og i tillegg trekker det opp at parken skjøttes økologisk og med utslippsfritt utstyr, sier han.

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

  • Muséhagen omfavner deler av den gamle ærverdige bygningsmassen til UiB på Nygårdshøgden i Bergen, og gir et vakkert pusterom for studentene og øvrige besøkende.
  • Hagen er, som en del av muséparkene, en plantesamling med de utfordringene dette fører med seg av åpne jordfelt, merking med mer. Dette ser juryen er løst og skjøttet på en flott måte i Muséhagen.

Åpen for alle uten synlig slitasje

 - Parken fremstår meget godt skjøttet og driftet, noe som også er et av kriteriene for nominasjon til vår pris. I tillegg er den åpen for alle, og som vi har fått erfare i vår undersøkelse og befaringer rundt parken brukes den av veldig mange, uten at det er synlig slitasje i parken, sier jurymedlem og landskapsarkitekt Kirsten G. Lunde.

- Dette igjen er et godt tegn på god skjøtsel med valg av varige løsninger og materialer, poengterer hun.

- Nevnes må også  Universitetet i Bergen sitt styre, rektor og øvrig administrasjon, som ser verdien i Muséhagen gjennom bevilgninger og driftsmidler. Vi i juryen gratulerer med tildelingen, sier Aakerholt og Lunde.