FØLG MED HJEMMEFRA!

Arendalsuka 2022.

Hjemme i Arendalsuka?

Publisert Sist oppdatert

Kampen om arealene, utvikling uten å bygge ned natur, gjenbruk av stein og utslippsfrie anleggsplasser er noen av temaene som debatteres i Arendalsuka. Skulle du gjerne ha vært der, men får ikke dratt?  Flere av arrangementene strømmes  https://program.arendalsuka.no/event/search?filter=internetStreaming

 Mandag

 15:00 - 16:00 Kampen om arealene mellom energi og natur: hvilken kunnskap teller? . Arrangør: Universitet i Agder, NMBU, Naturvernforbundet.

TIRSDAG 

10:30 - 11:20: Hvordan skal vi utvikle når vi ikke skal bygge ned natur? Norge har signert Naturavtalen og flere kommuner har vedtatt naturnøytralitet. La oss ta debatten – hva innebærer dette i praksis, og hvordan skal vi få det til? Arrangør: Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen.

13:00 - 13:45: Gjenbruk av stein: En redning for klima og natur? "Store utbyggingsprosjekter skaper i dag titalls millioner av kubikk med overskuddsmasse i Norge, uten at det er gode planer for gjenbruk. Dette medfører svært store belastninger knyttet til klimagassutslipp, støv, støy og miljøbelastninger. Bare i Oslo-området må omkring 25 millioner kubikk med masser fraktes bort i løpet av dette tiåret. Samtidig som overskuddsmasse ikke gjenbrukes, spiser utvinning av nye steinressurser til nye prosjekter av naturen. Mer gjenbruk av stein er en redning for natur og klima: Men hvordan får vi det til?"Arrangør:Bærum Ressursbank, Footprint Sopra Steria.

 15:00 - 15:50: Fjern disse barrierene så kan anleggsplassene bli utslippsfrie i 2030. Økt satsing på utslippsfrie maskiner i infrastrukturprosjekter vil redusere Norges direkteutslipp av klimagasser. Men aktører i sektoren sier at dersom vi skal lykkes med det så må vi fjerne eksisterende barrierer og peker på: 

  • Mekanismene for å få tilført kraft til anleggsprosjektene må forbedres. 
  • Støtteordninger må få lengre holdbarhet, økes i omfang og omfatte flere typer maskiner. 
  • Bestillerne må tenke langsiktig og varsle markedet tidlig nok for å utløse potensialet for flere typer utslippsfrie anleggsmaskin. Arrangør:.Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen.