Hederspris og hederlig omtale i Lillestrøm
IKKE HELT ET SKOLE-EKSEMPEL: Harmonisk og stedstilpasset, men… Lillestrøm videregående skole gikk helt til topps i konkurransen mens Bingen Lenseminneforening fikk hederlig omtale.

Hederspris og hederlig omtale i Lillestrøm

Lillestrøm videregående skole vant kommunens arkitektur- og byggeskikkpris 2022, selv om juryen hadde én innvending.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Flere

Den lokale arkitektur- og byggeskikkprisen deles årlig ut til nybygg, tilbygg, landskapsanlegg og istandsetting av verneverdige bygningen innenfor Lillestrøm kommune. I år var det nominert ni kandidater.

Lillestrøm videregående skole vant prisen for «å ha skapt et tilbygg til skolen som føles selvsagt, harmonisk og stedstilpasset» heter det blant annet i juryens begrunnelse. Juryen mener også at bygningen er godt tilpasset omgivelsene, både i størrelse, orientering på tomten og materialbruk. – Det fremstår som om man i utbyggingen har overlatt plass til byen og til befolkningen i Lillestrøm, og til den grøntstrukturen man ønsker å få til i området».

Fagjuryen påpeker imidlertid til slutt at det fortsatt finnes uutnyttet potensiale i utformingen av skolegårdens grøntområder.

Hederlig omtale

Bingen Lenseminneforening fikk hederlig omtale for istandsettingen av de 51 lensekarene som i sin tid ble bygget for å holde fast tømmer som ble fløtet ned Glomma i månedene mai og juni.

Lensekarene i Bingen er store trekonstruksjoner fylt med stein, festet med tømmerstokker som er hamret ned i elvebunnen. Bingen var i bruk helt frem til 1985.

TØMMERFLØTEHISTORIE: – Lensekarene i Bingen er store trekonstruksjoner fylt med stein, festet med tømmerstokker som er hamret ned i elvebunnen. Bingen var i bruk helt frem til 1985. (Foto: Ingun Orderud).

Bragd av frivillige

Bingen lenseminneforening arbeider til daglig med formidling av lensenes kulturhistoriske verdi. Foreningens frivillige har selv tatt ansvar for restaureringsarbeidet. Fetsund lenser har bidratt med teknisk ekspertise og lån av utstyr. Lensekarene står nå ferdige og arbeidet er dokumentert i filmen «Kara på karet».

Juryen uttaler at de med den hederlige omtalen vil gi oppmerksomhet til den store betydningen lensene har som kulturminne i Lillestrøm kommune samt det tidkrevende arbeidet som har blitt utført av de frivillige.

KREVENDE JOBB: Bingen Lenseminneforening har selv tatt ansvar for restaureringen. (Foto: Ingun Orderud).

– Ivaretagelsen av lensekarene har også stor betydning for den nasjonale og globale kulturarven. Vi har ikke kjennskap til at det står lignende anlegg noen andre steder i verden.

SISTE: ENESTÅENDE: – Vi har ikke kjennskap til at det står lignende anlegg noen andre steder i verden, sier juryen om lensekarene i Bingen, (Foto: Ingun Orderud).

Fagjuryen

I juryen satt Jørgen Johan Tandberg, Norske Arkitekters Landsforbund, Vegard Røhme, Fortidsminneforeningen, Torunn Hognestad, Norske Landskapsarkitekters Forening,
Anne Berit Haavind, Lillestrøm kommune og Kristin Dale Selvig, Lillestrøm kommune.