Gutta går på grått, jentene på grønt

Gutta går på grått, jentene på grønt

Anne Hagen Bakken, avdelingsleder ved Norges grønne fagskole – Vea i Ringsaker kommune, forteller at det går flest menn på linjene for bygg og anlegg, mens kvinnene søker seg inn på hage- og gartnerfagene. Imidlertid er det en overvekt av menn innen faget «anleggsgartnertekniker».

Tekst: Eva HolteBilde: Dorte Finstad

– Det er flest menn innen utdanningene rettet mot bygg og anlegg og flest kvinner på de grønne utdanningene her på Vea, sier hun. Anleggsgartnertekniker og Sirkulær disponering av vann er eksempler på utdanninger med overvekt av menn, mens Hageplanlegging og Botanisk design og ledelse har en overvekt av kvinner.

Fagbrev er opptakskrav ved mange av utdanningene på Vea. Bakken mener at kjønnsfordelingen på «grått» og «grønt» er et resultat av valgene som tas allerede etter ungdomsskolen.

Voksne studenter

– Atskillig flere gutter enn jenter velger å begynne på bygg og anlegg, selv om det ser ut til at jentene begynner å få mer interesse for disse områdene nå, sier Bakken. – De grønne fagene appellerer mer til jentene. Flere jenter enn gutter ser ut til å søke seg inn på gartnerutdanningen på videregående. De fortsetter utdanningen sin hos oss, som regel i voksen alder,  ut fra hvilken utdanningsretning de tok på videregående.