POLLINATORVENNLIGE STAUDER OG FLERE BUSKER OG TRÆR PÅ GRAVPLASSENE I OSLO

Gravplassetaten i Oslo samarbeider med Oslotrær om å planting og reetablering av alleer. .

GRØNT LØFT TIL GRAVPLASSENE I OSLO

Publisert Sist oppdatert

Nå er det stille som i graven på gravplassene i Oslo, men til våren vil det summe av liv igjen . Gravplassetaten i Oslo har i sommer lagt forholdene til rette for humler og bier. OsloTrær har plantet trær og reetablert alleer – til glede for dyr og mennesker.

 Pollinatorvennlige stauder benyttes i fellesbed på alle gravplasser. På flere gravplasser er det i samarbeid med Oslotrær og ByKuben plantet trær og reetablert alleer.

 Planter trær, busker og stauder

Magnus Gommerud Nielsen er gartner på Vestre gravlund. Han er opptatt av å plante, trær, busker og stauder som er gunstige for både insekter, dyr og mennesker. Han viser kombinasjonen av busker, stauder og små trær, som er nøye gjennomtenkt av gartneren.

– Alle disse er viktige for pollinerende insekter. De blomstrer til ulik tid, slik at vi har blomstring allerede fra april og helt frem til oktober, sier Nielsen på hjemmesiden til Oslo kommune.

Nielsen forteller at forbipasserende og besøkende setter stor pris på at det ser ordentlig og pent ut.

– I tillegg bidrar vi til naturmangfoldet på gravplassen og i byen generelt

Elektrisk utstyr og sjeldnere gressklipping

Gresset klippes noe sjeldnere enn tidligere. Formålet er at blomster og gress skal blomstre før det klippes. Flere områder driftes som eng, og slåes en til to ganger i sesongen. Dette gir bedre vilkår for insekter og fugler.

 Fossile gressklippere og annet håndholdt utstyr erstattes fortløpende med elektrisk. El-biler, el-sykler og el-gravemaskiner brukes i den daglige driften på gravplassene.

44 bikuber på åtte gravplasser

 ByBi – Oslos urbane birøktere har plassert 44 bikuber med honningbier, fordelt på 8 gravplasser: Vestre gravlund, Voksen kirkegård, Gamle Aker kirkegård, Østre Aker kirkegård, Høybråten kirkegård, Østre Gravlund, Klemetsrud kirkegård, Nordstrand kirkegård og Gamlebyen gravlund.

 Vinnende samarbeid

 – Vi forvalter fem prosent av Oslos grøntareal, og har et stort etterslep når det kommer til å plante nye trær, der gamle har dødd ut. Så dette er et veldig viktig initiativ for oss i Gravplassetaten, sier han.

Han trekker frem samarbeidet med Oslotrær som et viktig ledd i arbeidet for å sikre at trærne blir prioritert i etaten.

– Uten dette initiativet hadde vi ikke kunnet prioritert å replante trær og plante nye trær der vi ser at det trengs for å gjenskape både det arkitektoniske på en gravplass, men også for å skape det miljøet vi har ansvar for.

Han mener samarbeidet er unikt fordi alle som deltar er vinnere.

– Vi får alle noe ut av samarbeidet. For oss som etat, som får trær av Oslotrær, for ungdommene som deltar i prosjektet og får arbeidserfaring, og for Oslotrær og Oslo kommune, som får et grønt løft.

Kilde: Oslo kommune