Grønt er skjønt for fosteret
Allerede i mors liv påvirkes barnet av at moren er ute i naturen eller i byens grønne lunger. (Foto: Leah Kelley / Pexels)

Grønt er skjønt for fosteret

Risikoen for å føde små barn øker med avstanden mor har til natur og grønne lunger.

Tekst: Eva Alnes Holte

Definisjonen på lav fødselsvekt er når babyen veier mindre enn 2,5 kilo, mens høy fødselsvekt er over 4,5. Snittet i Norge er 3,5 kilo, skriver forskning.no

Natur påvirker fødselsvekten

En internasjonal studie konkluderer med at mors tilgang til grøntarealer som hage, park eller tursti kan knyttes til sunn fødselsvekt hos babyen.
Rundt 9.000 norske mødre deltok i den Norske Mor, Far, og Barn-undersøkelsen (MoBa) og bidro til en analyse av data fra nesten 70.000 mødre i 11 europeiske land. Forskerne så på hvordan eksponering for natur allerede i mors liv kan påvirke fødselsvekt – og dermed helsa for babyene, både som barn og senere i livet. De aller minste nyfødte kan ha flere helseutfordringer både tidligere og senere i livet.

Risikoen økte med avstanden

De norske deltakerne var alle fra bynære områder i eller rundt Oslo. I tillegg til informasjon om natur i nærmiljøet ga de også informasjon om sosioøkonomisk bakgrunn, livsstil, helse og velvære.

Jo lenger avstand mellom boligen og grønne arealer, jo større risiko for vekstavvik i graviditeten.

Mindre stress

Studien undersøkte ikke mulige årsaker til at det er sunt for babyen at mor er eksponert for grøntareal. Det er imidlertid gjort andre studier på hvordan natur i nærområdene påvirker oss.

– Tidligere studier viser at det er renere luft, mer fysisk aktivitet og mindre stress blant beboere i områder med mer grønne arealer enn i områder med mindre, sier dataforvalter Johanna Nader i Folkehelseinstituttet til NTB.

Bakgrunnen for akkurat denne studien er økende rapportering om en positiv sammenheng mellom nærhet til naturen og fysisk og psykisk helse.

Ifølge FN bodde 55 prosent av innbyggerne i verden i urbane områder i 2018. Andelen er ventet til å øke til 67 prosent i 2050.

På grunn av for lite data ble det ikke trukket konklusjoner om betydningen av tilgang på blå områder – som elver, innsjøer eller strender og havutsikt.

Kilde: Forskning.no