Grønne lunger er livsviktige
En internasjonal studie hevder at 105 årlige dødsfall i Oslo kunne vært unngått med flere grønne lunger. (Illustrasjonsfoto fra Slottsparken. Foto: Liv Osmundsen)

Grønne lunger er livsviktige

43 000 årlige dødsfall i Europa kunne vært unngått dersom byene hadde hatt flere grønne arealer, sier forskere i en ny, internasjonal studie. I Norge kunne 200 menneskeliv vært
spart hvert år.

Tekst: Eva Holte Foto: Liv Osmundsen

En gruppe forskere fra Spania igangsatte studien av hvilken effekt grønn natur har på menneskers fysiske og psykiske helse. Forskere fra flere land har analysert data fra mer enn tusen europeiske byer. De anslår at omtrent 60 prosent av innbyggere i disse byene har for dårlig tilgang på grøntområder, skriver NRK Trøndelag i en omtale av undersøkelsen.

København blant verstingene

Forskernes analyser viser at 43 000 personer dør hvert eneste år som følge av dette. Ifølge undersøkelsen skyldes 105 årlige dødsfall i Oslo mangel på grønne lunger.

De aller fleste hovedstedene i Europa kommer dårlig ut. Verst skal situasjonen være i Athen, Budapest, Brussel, København og Riga.

Oslo skal også ligge dårlig an. Her mener forskerne at 105 årlige dødsfall kunne ha vært forhindret. Seniorforsker David Barton ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener at regneformen i studien gjør at Oslo kommer verre ut enn byen fortjener:

– Ufortjent mot Oslo

– Her har man brukt de samme målingene i 900 ulike byer i Europa, og Oslo er en litt annerledes by enn de fleste. Da tenker jeg først og fremst på samtidig tilgang til marka. Den ligger kanskje mer enn 300 meter fra en del bebyggelse, men samtidig kan man hevde at det fortsatt er god tilgang for mange fler enn det tas høyde for i studien, sier han til NRK Trøndelag.

Trondheim, Kristiansand og Tromsø kommer best ut.

Forskerne bak studien påpeker imidlertid at det finnes store forskjeller innad i byene som er undersøkt. Noen nabolag har god tilgang til grønn natur, selv om byen sett under ett kan slite.

Grønne tak og vertikale hager

Basert på resultatene fra studien kunne Norge ha unngått omtrent 200 dødsfall i året dersom vi møtte anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon,

Mark Nieuwenhuijsen er en av forskerne på prosjektet. Han mener det bør gjøres en rekke tiltak for å endre på situasjonen.

Han foreslår blant annet naturbaserte løsninger som grønne tak og vertikale hager.

Forskeren mener også at deler av trafikken bør legges utenfor byene, slik at man kan grave opp asfalten og erstatte disse områdene med parker og trær.

– Dersom flere byer hadde som mål å innfri disse kravene, hadde man kunne forhindret en rekke dødsfall, sier forskeren til NRK Trøndelag.

– Ikke tatt hensyn til «blå natur»

Planteforsker Grete Waset hevder det er en svakhet ved undersøkelsen at forskerne ikke har sett på hvilken virkning blå områder har for helsen.

– I veldig mange norske byer har man tilgang på blå natur, om det er et havneområde, ei strand eller ei elv. Så her tror jeg faktisk det har en del å si, sier hun ifølge NRK.

Du kan lese hele studien her