Grønn skolestart
Bli en bedre leder, inspirere ungdom til å bruke naturen for å få det bedre med seg selv og å skape flotte uterom er noen av mange grunner til å søke seg inn på Vea. (Foto: Dorte Finstad)

Grønn skolestart

Møt Ingun, Roar, Timm, Benjamin og Elinor, fem av de nye studentene på Norges grønne fagskole, Vea.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Flere

Timm Michael Karlsen. (Foto: Privat).

Timm Michael Karlsen (30) fra Degernes i Rakkestad har valgt fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder. Det er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Her lærer man om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg samt det å ta vare på biologisk mangfold. 

Timm er utdannet anleggsgartner. Han jobber i parkvesenet i Halden kommune og driver enkeltpersonforetaket Anleggsgartner Timm Karlsen ved siden. 

– Jeg gleder meg til å få et bredere kunnskapsfelt innen faget, med særlig fokus på hageplanlegging. Det blir fint å lære mer om hvordan man setter ting sammen slik at en skape bedre og mer spennende uterom, sier han.

Benjamin Bro-Jørgensen (31) (Foto: Privat)

Benjamin Bro-Jørgensen (31) Hageplanlegging på Mære i Trøndelag – en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. 

Benjamin er selvstendig næringsdrivende innen permakulturplanter med egen økologisk frukt og nøtteplantasje. Han er også arbeidsleder i Miljøkompaniet i Tingvoll kommune – en kommunal virksomhet med folk som har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

– Jeg har designet og etablert flere permakulturhager, sier han og forteller at han er selvlært. 

Særlig har designprosessen vært tidkrevende med de dataprogrammene han har brukt. Nå ønsker han å lære hvordan de profesjonelle går frem og også få større kunnskap om planter og design.

Utdanningen skal han bruke til å få gjennomtenkte grøntarealer «som kan gi høy verdi for folk, økt biomangfold, dempe klimaekstremer og gi næringsrik mat. 

Elinor Lovise Oldervik (23) (Foto: Privat).

Elinor Lovise Oldervik (23), har valgt samme studie som Benjamin Bo-Jørgensen; Hageplanlegging på Mære i Trøndelag. Hun er født og oppvokst på gård og gikk vg 1 i naturbruk, vg 2 anleggsgartnerfaget  før toårig læretid i Trondheim. Så flyttet hun hjem til Hitra og fortsatte som ferdig utdannet anleggsgartner der. 

Elinor har først og fremst jobbet med den grå delen av anleggsgartnerfaget de siste to årene. Nylig begynte hun hos en annen arbeidsgiver hvor det er større fokus på grøntvedlikehold. 

– Grunnen til at jeg valgte hageplanlegging er at jeg ønsker å utvide kompetansen min innen faget. Planen min er å bruke faget i all hovedsak i samarbeid med kunde som ønsker å utvikle utenomhusområdet sitt. Det hadde også vært spennende å delta i større, offentlige prosjekter, sier hun. Roar Kopperstad. (Foto: Privat).

Roar Kopperstad (40) fra Vassøy i Rogaland har valgt fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse som også er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Roar er utdannet anleggsgartner. Han jobbet i flere år som ufaglært før han tok fagbrev i 2013. For tiden jobber han som arbeidsleder for gravlundene i Sola kommune.

– Jeg har valgt grøntanleggsforvaltning for å få mer faglig kunnskap og dermed ha større mulighet til å bidra under planlegging og drift av både nye og eksisterende uteområder, sier han. – Jeg skal bruke studiet til å lære så mye som mulig om hvordan vi best forvalter uteområdene våre for fremtiden. Jeg ønsker med mer kunnskap å kunne bli en bedre leder for mine medarbeidere.


Ingun Aune. (Foto: Privat).

Ingun Aune (45) fra Sarpsborg har valgt Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ. Hun har bakgrunn fra beredskapshjem i Bufetat.

– Jeg vil forhåpentligvis kunne bruke utdanningen til å hjelpe ungdom med å få det bedre med seg selv ved å bruke naturen, sier hun. – Grønn helse høres spennende ut, synes jeg og Vea er en anerkjent skole.