Grønn historie på Vea

Grønn historie på Vea

Hager med historisk sus er ett av de grønne fagene på Vea kvinnene søker seg til.

Tekst: Eva HolteBilde: Vea

Ingeborg Sørheim er fagansvarlig for fagskoleutdanningene Gartner med antikvarisk kompetanse, Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel på Vea. Også på disse studiene er det overvekt av kvinner.

Sørheim er lektor i kunsthistorie med hagehistorie som spesiale. Hennes inngang til hagekunsthistorien og bevaring av historiske hager, kom fra arbeidet med kulturminner generelt og bygningsvern spesielt.

Kulturminner

Hun har jobbet ti år som lærer på Vea og var med på å bygge opp de hagehistoriske studiene. Helt fra starten har disse vært ønsket av kulturminneforvaltningen. Der så de behovet for fagfolk som kan skjøtte anleggene.

– Vi har mange fine historiske hageanlegg i Norge, men ikke alle tenker på dem som kulturminner, og er da heller ikke like bevisste på hvordan hagene skal skjøttes eller eventuelt restaureres.  På våre hagehistoriske studier blir du oppmerksom på de historiske verdiene ved anlegget, lærer å lese det, og ta vare på det som et kulturminne gjennom den daglige skjøtsel og drift, sier Sørheim.