GJØDSEL FRA SELE: Norsk Naturgjødsel leverer til Rogaland aboret.

Gjør Norge vakrere og Europa sunnere

Publisert

De leverer fjørfegjødsel over hele Norges land, til landbruket, til golfbaner og til hagesentre. Noe går også til Baroniet Rosendal, til aboreter og til private hager. Kaffe- og grønnsaksdyrkere i Vietnam bestiller også hønsemøkka fra Sele i Rogaland.

Torstein Sele og sønnen Jon-Andrew startet Norsk Naturgjødsel for 30 år siden.

– De var pionerene. Ingen av dem er med i dag, sier daglig leder Ole Gunnar Fuglestad som har 16 års fartstid i bedriften.

Mest fra fjørfe, lite fra kyr

 I dag eier Felleskjøpet Rogaland Agder 99,85 prosent av Norsk Naturgjødsel – Fuglestad er nøyaktig i tallene som i alt annet. Resten eies av 14 fjøfeprodusenter som leverer gjødsel til selskapet fordi de selv har for lite areal å spre den på.

 Det meste av gjødselet kommer fra fjørfe, bare en liten del fra kyr.

JUBILERER I ÅR : Norsk Naturgjødsel ble etablert for 30 år siden. Daglig leder Ole Gunnar Fuglestad og salg/markedsansvarlig Tone Ragnhild Rosnes har travle tider nå på forsommeren.

 – Vi leverer cirka 80 prosent av alle produktene våre til landbruket, resten går til hagesentre over hele landet pluss Bondekompaniet, Nordic Garden, Gartnerringen, Hagens Fagfolk, Coop Rogaland, anleggsgartnere, golfbaner, kommuner, aboreter med flere.

Vietnam vil ha hønsemøkk fra Norge

 Noe går også til Vietnam – når de har anledning til det. Norsk Naturgjødsel begynte med levering dit for fem år siden.

 Hvorfor i all verden bestiller Vietnam gjødsel fra dere?

- SLIPPER SURE NABOER! Produksjonen foregår i miljøanlegg utenutslipp til luft eller vann.

– Det er et krav fra EU om at det skal være minst mulig bruk av pencillin i økologiske produkter. Vietnam er en stor leverandør av økologisk kaffe og grønnsaker til EU som forlanger at gjødselen som brukes skal være sporbar. Dyrevelferden i Norge er og et stort pluss, forklarer Ole Gunnar. 

Produksjonen foregår i miljøanlegg med null utslipp til luft eller vann.

– Dermed slipper vi sure naboer, humrer Ole Gunnar Fuglestad. Det er travelt på jobben i disse dager når «alle» skal gjødsle. Fuglestad anbefaler alle å gjødsle plenen sin på våren og hver fjerde uke i vekstsesongen, selv om de bare har en liten hageflekk:

– Da slipper du unna mosen og plenen blir fin!