Gjengrodd gartneri er blitt økologisk kjøkkenhage

Gjengrodd gartneri er blitt økologisk kjøkkenhage

Etter å ha vært gjengrodd siden 1980-tallet er gartneriområdet på Bygdø Kongsgård nå rehabilitert til en stor økologisk kjøkkenhage.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

28. mai kunne Statsbygg overrekke nøkkelen til gartneriet på Bygdø Kongsgård til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, etter en rehabilitering som har tatt fire år og kostet 48,5 millioner kroner.

På åpningen 28. mai var det mange fremmøtte som var spente på å se det «nye» gartneriet på Bygdø Kongsgård.

Bygdø Kongsgård utgjør cirka 2/3 av Bygdøy, og er en blanding av jordbruk, parkanlegg og utmark. I 2005 overlot H.M. Kongen driften til staten, og siden den gang har Statsbygg og Norsk Folkemuseum disponert området.

Etterhvert skal det bli stor produksjon av økologiske grønnsaker i kjøkkenhagen.

Bygget i 1850

Gartneriet ble etablert samtidig med byggingen av Oscarshall slott på 1850-tallet. Det var behov for planter både til lystslottet og for å utvikle området til en folkepark. Det ble bygget to drivhus og en bolig til gartneren. Til å begynne var gartneriet først og fremst et orangeri for prydplanter, men etterhvert ble det også dyrket grønnsaker og andre spiselige vekster. Gartneriet var i drift til midten av 1980-tallet.

I tråd med prinsippene for økologisk dyrking brukes det ikke sprøytemidler og kunstgjødsel, og gangstier dekkes med halm for å unngå ugress.

I 2015 startet Statsbygg på jobben med å rehabilitere bygninger og hele området. Nå er samtlige bygninger restaurert, og inneholder blant annet kafé, slyngerom for honningproduksjon, kontorer og rom for foredling av gjødsel. Det er også bygget et nytt veksthus.

Gartneriet på Bygdø Kongsgård skal bli et senter for urbant landbruk, der det blant annet er tatt vare på en rekke ulike frukttrær fra ulike steder.

Frukthage og bigård

Etter åpningen skal gartneriet ved Bygdø Kongsgård nå være åpent for publikum. Utearealene med spirende frukt- og grønnsakhager er omkranset av universelt utformede stier.

I det nye veksthuset dyrkes det blant annet tomater og druer.

I frukthagen står det en rekke pære-, eple-, morell- og kirsebærtrær, og på området ligger også hovedbigården til birøkterne i ByBi ved Ragna Ribe Jørgensen. Her hjelper biene til med pollinering av frukttrærne, i tillegg til at både skogen og annen vegetasjon på Bygdøy har mye å tilby de flittige biene.

Organisasjonen ByBi ved birøkter Ragna Ribe Jørgensen har sin hovedbigård her på Bygdøy.