Massebalanse Norge på Disenå

– Vi ønsker å gjøre noe med en viktig ressurs som i dag er på avveie, sier Trond Sørensen, daglig leder i Massebalanse Norge på Disenå i Sør-Odal.

Gjenbruker i stedet for å gjemme bort

Publisert Sist oppdatert

– Jobben vår er å gi jord- og steinmassene fra byggeplassene et nytt liv. Å stue dem bort på et deponi er en særdeles dårlig løsning både for miljøet og lønnsomheten, menerTrond Sørensen, daglig leder i Massebalanse Norge på Disenå.

Trailere fra blant annet Oslo og Innlandet kommer hver dag med store lass stein og jord til anlegget på Disenå.

– Vi prøver å ta vare på naturen for neste generasjon. Å deponere avfall i stedet for å gjenbruke det er lite bærekraftig – det skulle vært en miljøavgift på å legge ting på deponi i stedet for å bruke det på nytt, mener Sørensen. 

Vasker, renser og sorterer

Anlegget på Disenå vasker, renser og sorterermasseavfall fra byggeplasser. Deretter blir renset jord, grus og stein solgt og benyttet på nytt der det trengs – under bygninger, i grøfter og veier.

Inne i den 5.200 m3 store produksjonshallen er det vått.

Massene de renser er i tiltaksklasse 1-5 – altså fra rene masser til forskjellige grader av forurensede. Kommer man høyere opp i klassene enn 5, anses jorda for å være farlig avfall og behandles ikke av MassebalanseNorge AS. Målet er å kunne gjenbruke 90 prosent av massene de får inn på anlegget.

Gjenbruker 80 prosent av massene

– Foreløpig gjenvinner vi 80 prosent. Vi ser stadig etter nye muligheter for gjenbruk, sier Sørensen.

Helge Lien jobber i styrerommet for alle maskinene på anlegget og passer på at alt virker som det skal. I løpet av en dag tar han seg mange kontrollrunder i produksjonshallen. – Jeg går omtrent 15 000 skritt hver dag.

Vi treffer han på Disenå i Sør-Odal hvor anlegget har holdt til siden sommeren 2022.

Massebalanse Norge AS er datterselskap av gods- og fraktselskapet TW Gruppen som har investert nærmere 100 millioner i anlegget.

Norge dårligst på resirkulering og gjenbruk

Norge er dårligst i klassen i å resirkulere og gjenbruke gravemasser som sand, grus, leire, sement og stein. Ifølge Norges geologiske undersøkelse gjenbruker Norge cirka 55 prosent av overskuddsmassene. I Nederland skal tallet være 99,8 prosent.

Like ved anlegget ligger jernbanen. Sidesporet som førte inn til industriområdet er fjernet. TWGruppen har vært i dialog med Bane Nor om en reetablering av sidesporet inn på området.

Steinene blir sortert etter størrelse.

Ønsker seg elektrisk hjullaster

– Det hadde vært veldig fint om vi kunne transportere massene fra Massehubben i Oslo opp til Disenå med tog, sier Sørensen. Slik det er nå kjører de med stort sett bare el-biler fra Massehubben ut til byggeplassene og henter jord og stein for så å frakte det opp til Massebalanse Norge AS med trailere – også disse er batterielektriske.

– Vi jobber med å fase ut alle diselkjøretøyene. På sikt håper vi også å få tak i en elektrisk hjullaster. Foreløpig er det uforholdsmessig dyrt, men vi følger med på markedet og ser at det er en god utvikling på den type maskiner.

Lav aktivitet i byggebransjen

Også vannet renses etter at det har vasket massene. Helge Lien går rundt og sjekker at alt er i orden.

TW Gruppen har konsesjon på å behandle 350 000 tonn med gravemasser per år. De ligger per nå langt under den grensen, opplyser Sørensen.

– Aktiviteten i byggebransjen er ikke så høy for tiden. Følgelig får vi inn mindre gravemasserenn vi hadde regnet med. Vi er de første som merker nedgangen og de første som får føle på oppgangen.

Nå håper han byggeaktiviteten tar seg opp igjen og at stat og kommune vil vekte miljøet høyere i sine anbud.

- Det holder ikke bare med utslippsfrie byggeplasser i forhold til elektrisk kjøretøy og maskiner. Også avfallet må tas skikkelig vare på slik at det ikke ligger på et deponi og forurenser, men brukes om igjen.

De ferdigvaskede masseneblir lagret på uteområdet hvor det tidligere var et sagbruk.