Giske kommune søker utbyggere til parkour og skate-anlegg

Giske kommune søker utbyggere til parkour og skate-anlegg

Øykommunen Giske i Møre og Romsdal søker nå etter entreprenører som kan bygge fire nærmiljøanlegg med blant annet skatepark og parkour-anlegg.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Giske kommune ønsker innen 1. april tilbud fra entreprenører som kan bygge fire nærmiljøanlegg ved to av kommunens skoler. Ved Alnes skule skal det bygges parkour og buldre cube, samt en skatepark.

Ved Godøy ungdomsskule skal det også lages to områder for skating, parkour og buldring. Buldring vil altså si klatring uten bruk av tau.

Nærmiljøanleggene har tidligere blitt tildelt spillemidler. Planen er at arbeidet skal starte opp allerede i mai/juni år.

Parkour er en bevegelsesidrett der du skal komme deg fra A til B på den mest effektive måten, ved å bruke hindringene i veien til din fordel. I motsetning til mange andre idretter trenger du ikke noe eget utstyr, kun gode sko og treningstøy.

Den lille bygda Alnes har i dag ikke en naturlig møteplass i nærmiljøet der bygda kan samles til sport, lek og sosialt samvær. Nærmiljøprosjektet handler derfor om å skape en slik plass til bruk for både innbyggere, besøkende og skoleelever.

Illustrasjonsbilde fra parkouranlegget i Verdensparken på Furuset i Oslo.
Illustrasjonsbilde fra parkouranlegget i Verdensparken på Furuset i Oslo.

Ved Godøy ungdomsskule er ønsket å få til flere aktiviteter enn i dag. Det er fra før en ballbinge, men lokalbefolkningen har lenge ønsket seg noe mer. Her skal det også bygges skaterampe, parkouranlegg og sosiale soner.

Nærmiljøprosjektene har vært planlagt siden 2015, og blir altså nå i sommer en realitet.

Anbudsbeskrivelsen finnes på Doffin.no – Database for offentlige innkjøp.