– Gi ungdommen sommerjobb

– Gi ungdommen sommerjobb

Tekst: Eva Alnes Holte

Ofte er en sommerjobb det første møte med arbeidslivet. Derfor er det viktig at ungdommene får sjansen til å prøve seg i arbeidslivet så tidlig som mulig. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock).

Har du ledig sommerjobb til unge arbeidsledige kan du nå få støtte og rekrutteringsbistand fra NAV. Bakgrunnen for ordningen er blant annet fallende sysselsettingsandel blant unge.  

I tillegg gir ordningen unge fra NAV arbeidserfaring.

  • Tilskuddene gjelder for arbeidsgivere som tar inn unge arbeidsledige i en fire ukers sommerjobb. Målgruppen er personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for arbeidsrettet bistand.
  • Tilskuddet dekker 50 prosent av lønnen for ledige. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen. Tilskudd til sommerjobb kan gis i inntil fire uker per deltaker.
  • Tiltaket kan gjennomføres i perioden fra 1. juni til og med 31. august.
  • Deltakeren på tiltaket ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.
  • Deltakeren skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten.
  • Det gis ikke tilskudd til sommerjobb til virksomheter som har permitterte.

Bygge erfaring for fremtiden

– Tiltaket «Tilskudd til sommerjobb» skal bidra til at unge arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet bistand, kan få arbeidserfaring gjennom en sommerjobb. NAV trenger å få med bedrifter på laget som kan tenke seg å ta imot kandidater, sier seniorrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

NHO Innlandet ønsker at ungdommer tar en sommerjobb. Dette vil gi ungdommen viktig kunnskap, samt god bakgrunn for å kunne velge et fremtidig yrke. NHO Innlandet oppfordrer 16 åringer til å søke sommerjobb, og håper at bedriftene i Innlandet ser muligheter ved at 16 åringer får bygge erfaring som kan komme godt med til videre utdanning på vei inn i arbeidslivet. 

– Flere bedrifter i hele Innlandet er nå i gang med å lyse ut stillinger til sommerjobb. Tiden er nå inne for ungdommene til å sondere mulighetene og bygge erfaring for fremtiden, sier seniorrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i en pressemelding.

Første møte med arbeidslivet

Ofte er en sommerjobb det første møte med arbeidslivet. Derfor er det viktig at ungdommene får sjansen til å prøve seg i arbeidslivet så tidlig som mulig. En sommerjobb kan også gi ungdommen verdifull innsikt og bidra til å kunne bli bedre kjent med egne preferanser. Arbeidsgivere ser også at ungdommen som velger sommerjobb har vært aktiv og synliggjør at de har kapasitet.

– De som får sommerjobbene får et kinderegg – nemlig erfaring, nettverk og opplevelser. Først og fremst selvfølgelig erfaring fra jobben, og gjerne en som er relevant for studier eller skole, sier Kristiansen, og oppfordrer bedrifter i Innlandet om å ansette unge vikarer. 

– Arbeidserfaringen vil kunne gi dem verdifull innsikt for fremtidig utdanning og yrkesvalg, samtidig som bedriftene kan se etter framtidens ansatte blant sommervikarene. Et godt tips til de som sliter er å være tidlig ute og oppsøke bedriftene personlig. Det å skille seg ut og vise personlig engasjement er et pluss. Det kan også være lurt å søke i eget nettverk og gjerne oppsøke en bedrift eller arbeidsplass som kan være interessant, sier hun.

Muligheter for å bygge erfaring

Det er et stort behov for arbeidskraft for å kunne holde hjulene i gang gjennom sommeren. 

– Vi har også en inkluderingsjobb å gjøre for flyktningene som kommer. Her er det nå muligheter hvis man er tidlig ut og sonderer i god tid, påpeker Kristiansen.

Har du ledig sommerjobb til unge arbeidsledige kan du nå få støtte og rekrutteringsbistand fra NAV. Bakgrunnen for ordningen er blant annet fallende sysselsettingsandel blant unge, både som følge av korona-krisen, men også en trend man så før epidemien inntraff. 

Kilde : Pressemelding fra NHO Innlandet