Generasjonsskifte i Landskapsentreprenørene

Generasjonsskifte i Landskapsentreprenørene

Fra årsskiftet overtok Egil Johnsen (43) som daglig leder i Landskapsentreprenørene etter sin far Erik Johnsen (73), som etablerte selskapet i 1986.

Egil Johnsen er utdannet anleggsgartnerteknikker og har siden 1998 vært ansatt i selskapet. Her har han hatt forskjellige funksjoner, som anleggsgartner, anleggsleder, prosjektleder og de siste årene som avdelingsleder ved kontoret i Kristiansand.

Del av familien

– Jeg kjenner selvfølgelig selskapet veldig godt, mest fordi jeg har hatt mitt daglige virke her i over 20 år, men selvfølgelig også siden bedriften på mange måter er en del av familien, sier Egil Johnsen.

– Min far har siden starten utviklet selskapet gradvis på en offensive og samtidig forsvarlig måte, og jeg er både ydmyk og stolt over å ta over den daglige ledelsen av et solid og framtidsrettet selskap.

Landskapsentreprenørene har gjennom de siste drøyt 30 årene ekspandert både når det gjelder antall ansatte, økonomiske resultater og produkter og tjenester. Med en omsetning på rundt 190 millioner kroner i 2019 er Landskapsentreprenørene nå blant de tre-fire største aktørene i sin bransje på landsbasis.

LES OGSÅ: Øyvind motiverer deg til snøbrøyting

Dekker hele Sør-Norge

Selskapet sysselsetter mellom 100 og 130 ansatte (avhengig av sesong) fordelt på avdelingene i Stavanger, Mandal, Kristiansand og Arendal. Faglig representerer de ansatte kompetanse innen gartnerfaget, stein og murarbeid, tømrere og tradisjonelle anleggsfag.

– Det er stor aktivitet i bransjen i landsdelen for tiden, og vi skal være med å prege faget og være med der det skjer, sier Egil Johnsen.

– Vi har fokus på det grønne skiftet og en høy bevissthet når det gjelder miljø/klima. Dette vil gjenspeiles i måten vi jobber på, med mer og mer elektrisk verktøy, kjøretøyer og maskiner. Men ikke minst også i de ferdige anleggene og grøntområdene.

I tillegg til å tegne landskapsarkitektur og produsere miljøer innen hage, park, by- og boligomgivelser har selskapet en egen tømreravdeling som renoverer og bygger diverse bygg. Det er også en egen avdeling med spesialkompetanse, samt maskiner og utstyr, til å bygge sjørelaterte anlegg som brygger, hytter og miljøer i skjærgården.

Fra å være en lokal aktør på Sørlandet har Landskapsentreprenørene nå en geografisk struktur og muskler til å ta på seg oppdrag i hele Sør-Norge.