Fullelektriske løsninger hele veien
FOR FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE: Bekkeåpningsprosjektet i Oslo skal først og fremst gi økt trivsel for folk som bor i området. Braathen Landskapsentreprenør AS gjør hele jobben utslippsfritt. (Foto: Oslo kommune).

Fullelektriske løsninger hele veien

Den britiske ambassadøren med medlemmer av det britiske parlamentet har vært der, det samme har Japans største entreprenør samt Hitachi, medlemmer av EU-delegasjonen og en rekke forskjellige kommuner. «Alle» vil besøke det utslippsfrie bekkeåpningsprosjektet på Klosterenga i Oslo.

Tekst: Eva Alnes Holte

– Det går nesten ikke en uke uten at vi har besøk. Så godt som alle de relevante maskinprodusentene i verden har vært innom oss, sier avdelingsleder Kai Vegar Østnes i Braathen Landskapsentreprenør AS.

– Han og prosjektleder Leif Abrahamsen forteller om prosjektet i en video Green Landscaping har lagt ut på YouTube.

Strukket oss langt

Klosterenga Park er et miljøprosjekt Braathen Landskapsentreprenører utfører for Oslo kommune. Kontraktsverdien er på cirka 95 millioner kroner.

– Det var Oslo kommunes tildelingskriterium på 30 prosent miljø som ga oss muligheten til å utføre hele Klosterenga-prosjektet utslippsfritt, sier Østnes i videoen.

– Vi har strukket oss langt for å finne utslippsfrie løsninger, sier Abrahamsen.

Braathen Landskapsentreprenørs avdeling for infrastruktur solgte unna alt av dieselmaskiner og utstyr og erstattet disse med fullelektriske. Tradisjonelt dieseldrevet utstyr ble bygget om til elektrisk på eget verksted. Alle leveranser og underentrepriser er også helelektriske. Bedriften fører månedlige klimaregnskap som de rapporterer til Oslo kommune.

Stor miljøgevinst

– Innen prosjektet er ferdig vil vi ha spart cirka 400 tonn CO2 i forhold til om vi hadde hatt en dieseldrevet anleggsplass, forteller Abrahamsen.

Bekkeåpningsprosjektet strekker seg fra Hasle, via Ensjø, Jordal og Galgeberg gjennom Klosterengparken til Gamlebyen. Det er beregnet å være ferdig innen et halvt års tid. Hensikten med prosjektet er at bekkeåpningen skal gi god tilpasning til klimaendringer, bedre vannmiljø og styrket byøkologi samt gi økt mulighet for friluftsliv i området – og dermed bedre folkehelsen.

Ifølge Tharan Fergus, utdannet hydriolog og senioringeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er bekkeåpningen først og fremst et trivselsprosjekt:

– Det nye livet kommer veldig fort

– Det handler om å bringe naturen inn i byen igjen og om å legge til rette for rekreasjon og friluftsliv i bynære strøk. Samtidig gir åpne bekker en tryggere overvannshåndtering, hvor vannet forsinkes mer i perioder med mye regn, sier Fergus til arkitektnytt.no.

– Allerede ser vi at ørreten slipper seg ned fra lenger opp i vassdraget. Plantene langs elven er ørretvennlige, og med ørret legges det til rette for en rekke andre arter. Vegetasjonen er valgt ut for at insekter skal trives, blant annet øyenstikkere. Målet er et helt samfunn av nye arter, en ny økologi på et sted som fra før var helt dødt. Det nye livet kommer veldig fort. Det er for folk vi gjør det. Det å oppleve vann og natur og vite at man bor ved et vassdrag, skaper merverdi og bedre bomiljøer.