Kongsberg kommune har satt ut selvbetjeningsgriller til innbyggerne

Idyll ved Rundtjern. Her kan man nyte både naturen og medbrakt mat.

Frister innbyggerne med selvbetjente fastgriller

Publisert

Kongsberg kommune ønsket å gjøre uteområdene mer attraktive for innbyggerne  – at folk skulle komme seg ut i natur og parker, grille og kose seg. Samtidig ville de ha ned bruken av engangsgriller.

Løsningen ble Friluftsprodukter som har utviklet flere fastgrillmodeller  i tillegg til benker, benkebord og noen gapahukmodeller.  

Kampstadlia

Forsøpling fra engangsgriller

– Mange presseoppslag om og stort fokus på all forsøpling engangsgrillene representerte, ble vår motivasjon for å utvikle stasjonære, miljøvennlige selvbetjeningsgriller, sier Harald Lysdahl som  etablerte selskapet sammen med Olaf Lysdahl i 2005.  

Nå har de over flere år levert til sammen 30  griller til Kongsberg kommune som har satt dem ut i friluftsområder, parker, nærmiljøanlegg og ved idrettsanlegg.  Assisterende seksjonsleder Rune Fredriksen i kommunen kan fortelle at bruken av grillene varierer på de forskjellige stedene:

Sosiale møteplasser 

– Spesielt på badestedene ser vi at de er en del i bruk, mens noen steder er det så langt vært lite bruk av grillene. Vi ser at grillene brukes en del av barnehager på tur, i forbindelse med arrangementer.  

Skavanger flyplass

Tanken bak utplasseringen av grillene er at de skal være med på å gjøre anleggene og områdene mer attraktive for kommunens innbyggere, og at de skal være med på å bidra til at anleggene blir sosiale møtesteder. 

Frister med grill

– Gjennom å tilby tilrettelagte grillplasser tror vi at det kan bidra til at flere kommer seg ut, og at brukerne er på anleggene litt lenger tid da det også gis mulighet for å kunne grille medbrakt mat.

Mindre brannfare

I tillegg ønsket kommunen å få ned bruken av engangsgriller.

–  Engangsgriller er lite miljøvennlig, og vi ser at brannfaren potensielt er større ved engangsgriller enn griller som er satt opp og montert på en forsvarlig måte.

Kommunen har ingen umiddelbare planer om å sette ut flere til sommeren. 

– Denne sommeren plasserte vi ut seks nye slik at vi har nok fått dekket opp det meste av aktuelle steder. Det kan imidlertid være aktuelt å sette opp nye dersom vi tilrettelegger nye anlegg og områder neste år.