Fra dreneringsproblem til flott damanlegg

Fra dreneringsproblem til flott damanlegg

Borettslaget strevde med vann i kjelleren og et uteområde som var som en sump. Da kom anleggsgartneren med den geniale ideen om å utnytte vannet i et damanlegg.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Manglerud borettslag i Oslo engasjerte i 2018 Hagespesialisten AS ved anleggsgartnermester Torgeir Koteng for å lage et helt nytt uteområde.

Anleggsgartnermester Torgeir Koteng har full kontroll og viste oss den faglige tyngden som er nødvendig på en så stor jobb.
Anleggsgartnermester Torgeir Koteng har full kontroll og viste oss den faglige tyngden som er nødvendig på en så stor jobb.

Tidligere var det omtrent bare plen på hele området, men på grunn av store problemer med grunnvannet, var det ofte som å gå i en sump.

Ønsket seg bekk

«Hva med å lage en bekk, hadde ikke det vært fint?» var det noen som foreslo. Men det var nok ingen som kunne forutse hvor flott det skulle bli til slutt!

Nå renner vannet kontrollert dit det skal over og gjennom stein fra Vestfold.
Nå renner vannet kontrollert dit det skal over og gjennom stein fra Vestfold.

For det er ikke bare blitt en liten bekk, men et sammenhengende damanlegg med fossefall, damplanter og koikarper. Det er laget hyggelige sitteplasser med en fast, solid grill som allerede er blitt mye brukt.

Både i og rundt dammene er det plantet busker og andre planter som også er en del av overvannshåndteringen.

Har du lyst til å «gå på vannet» er det også fullt mulig! Det er nemlig lagt ut flate granittheller midt ute i dammen, hvis du vil ta snarveien i stedet for å gå rundt.

Styremedlem Rune Edstrøm er svært fornøyd med at borettslaget har fått et flott damanlegg der han kan gå ut og se på fiskene.
Styremedlem Rune Edstrøm er svært fornøyd med at borettslaget har fått et flott damanlegg der han kan gå ut og se på fiskene.

Løser overvannsproblemet

Vannet som renner i damanlegget er drensvann og overflatevann, som renner ned i en fordrøyningskum og pumpes opp igjen. Ved å sørge for riktig fall har man klart å drenere det tidligere så problematiske grunnvannet ned til damanlegget – der det bare er til glede.

Om vinteren vil dammene tømmes for vann, og koikarpene får vinterferie i en sandtank inne i borettslagets garasje.

Les også: Studiet som gjør deg til ekspert på overvann