Områdesatsningene i Oslo

Fra bakgårdsjungel til parsellpark

Publisert

Uteområdet på Rudshøgda i Søndre Nordstrand har manglet møtesteder.  Dette ønsket innbyggerne å gjøre noe med. 

Området er kupert med småhus og boligblokker og flere grøntarealer. Men frittvoksende busker og vekster har ført til utilgjengelige og gjengrodde arealer.

 

Dette ønsket flere engasjerte innbyggere å gjøre noe med. Etter å ha snakket med andre beboere på Rudshøgda var konklusjonen at området trengte et sted for å dyrke grønnsaker og planter. Med støtte fra Oslo sør-satsingen og bydelen startet innbyggerne et omfattende dugnadsarbeid. I løpet av sommeren 2020 startet arbeidet med dyrkeplassen som etter hvert fikk navnet Rudshøgda Parsellpark. Nå i 2024 er parken fylt med plantekasser med frodige og grønne vekster.

Bedre bomiljø med Oslo sør-satsingen

Oslo sør-satsingen er en omfattende satsing som gjennomføres fra 2018 til 2026 i Bydel Søndre Nordstrand. Satsingen er et spleiselag mellom staten og Oslo kommune, og har to områdeløft - på Holmlia og på Rudshøgda.

Gjennom prosjektet Bedre Bomiljø jobber satsingen blant annet for et bedre bomiljø på Rudshøgda. Ved å være til stede og bygge relasjoner med beboere og sameier, er målet å skape økt engasjement og deltakelse i eget nærmiljø. Innbyggere som bor i området deltar med lokalkunnskap, både under planlegging og gjennomføring av nye tiltak og prosjekter.

200 000 til grønne midler

I 2024 utlyste Bydel Søndre Nordstrand 200 000 kroner til grønne midler. Disse midlene skal stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter. Parsellparken fikk tilskudd av grønne midler i 2022 og 2023. I tillegg har parsellparken fått Bomiljøtilskudd fra Oslo sør-satsingen, samt annen støtte til innkjøp av utstyr, planter og jord.

Før det ble parsellpark var grøntområdet gjengrodd av planter og busker.

Parsellparken blir tatt vare på av Hagelaget Rudshøgda 1 og 2, og består av boligsameiene Rudshøgda 1 og 2. Deres mål er å skape et bedre bomiljø for og sammen med beboere.

Hagelaget

Hagelaget ble etablert sommeren 2020 etter initiativ fra beboere og med hjelp fra Oslo sør-satsingen. De gjør alt fra forberedelser for sesongen, dyrking og stell av planter. De lager også utemøbler og arrangerer sosiale sammenkomster. Parsellparken er blitt en møteplass som bidrar til at naboer blir bedre kjent med hverandre og sitt nærmiljø.

En grønn møteplass for store og små

I nærmiljøet blir parsellparken satt pris på av folk i alle aldre, til og med de minste dyrker her. Et av målene til parsellparken er å få flere medlemmer. Hagelaget ønsker at parsellhagen skal brukes mer for sosiale sammenkomster, for eksempel nabolagsfest i parsellparken. Her skal det vokse både planter og antall grønne fingre!