Forurenset snø et miljøproblem
Hvor skal man gjøre av all snøen? Trondheim og Oslo har gått sammen om et prosjekt som skal sikre energinøytraliserende lagring og teknologi. (Foto: Pexels)

Forurenset snø et miljøproblem

Hver vinter kjøres store mengder skitten snø bort fra veiene. Oslo og Trondheim samarbeider om å finne miljøvennlige løsninger for håndteringen av brøytesnø.

Fortetting av byer legger press på arealer som tidligere har blitt disponert til snøopplag. Dette kan føre til at snøen må transporteres stadig lengre unna sentrumsområdene, noe som også øker klimagassutslippene.

Snø som kjøres bort fra veiene er som regel forurenset med blant annet miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel.

SMELT

Oslo og Trondheim har behov for en løsning for fjerning av snø som kan håndtere nødvendig kapasitet og frekvens etter behov. De har derfor gått sammen om prosjektet SMELT – Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi. Målet er at snøen blir håndtert på en måte som ikke gir negative konsekvenser for natur og miljø.

Analyser viser at Oslo kommune har et behov for en løsning som totalt kan håndtere minst 500 000 m3 over en 12 ukers periode og kontinuerlig mengdeflyt på minimum 1000 m3/time. Samtidig kan byene også ha snøfattige vintre, hvor behovet ikke nødvendigvis blir like stort. Trondheim kommune har et tilsvarende behov på ca. 70 000 m3 pr år. For Trondheim-by i sin helhet er det ett etterspurt behov på ca. 300 000 m3.

Konkurranse

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Bymiljøetaten i Oslo samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene.

Forskningsrådet har bevilget 10 millioner kroner til prosjektet. Pengene skal øremerkes leverandørene. I tillegg stiller Oslo og Trondheim med egenfinansiering fra Trondheim kommune, Oslo kommune og Trøndelag Fylkeskommune. Prosjekteier er Trondheim kommune.

To forskningsgruppen konkurrerer nå om utvikling av løsninger.

Den ene forskningsgruppen administreres av Storm Aqua, og består av; Storm Aqua, SINTEF, NIVA og Norconsult. Den andre forskningsgruppen administreres av Rebel Garden og består av Rebel Garden og AF Gruppen.

SMELT vil gjøre en evaluering av forslagene før jul.