– Først må vi få flere skoleplasser
– Anleggsfirmaer med i snitt ti ansatte må allerede levere 90 skjema i et kvalitetssikringssystem dersom de har oppdrag for det offentlige, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en kommentar til den nye Norges-modellen. (Foto: Jørn Søderholm)

– Først må vi få flere skoleplasser

Regjeringens nye  «Norges-modell» skal blant annet inneholde krav om bruk av fagarbeidere og lærlinger. Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), mener det er én stor svakhet ved Norgesmodellen. 

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Jørn Søderholm

– Skal vi få flere læringer og flere fagarbeidere i Norge, starter alt med at vi har nok skoleplasser, skriver hun på kronikkplass i Dagens Næringsliv.  

Krever fagarbeidere og lærlinger 

I en pressemelding fra Regjeringen heter det at den nye Norges-modellen skal inneholde krav som i størst mulig grad sikrer at det offentlige handler med seriøse aktører.   Dette kan for eksempel handle om krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger, tiltak som gir bedre mulighet for kontroll og sanksjoner, eller å forby kontantbetalinger for å gjøre det vanskeligere å betale svart, sier næringsminister Jan Christian Vestre i pressemeldingen. 

Bygg- og anleggsbransjen 

Utarbeidelsen av en Norges-modell for offentlige anskaffelser vil bli en gradvis prosess, hvor endringene kommer i etapper. Næringene som først kan vente seg endringer er bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.  Det synes som om regjeringen har glemt å stille krav til seg selv i sin «Norgesmodell». Skal vi få flere lærlinger og flere fagarbeidere i Norge, starter alt med at vi har nok skoleplasser, skriver Brodtkorb.  Hun hevder at anleggsbransjen «er allerede norgesmestre i lærlinger».  

– Må få flere læreplasser 

– Ni av ti får læreplass. Det vi trenger, er flere lærekandidater. Lærlinger kommer ikke fra intet. Vi er helt avhengig av å ha dem gjennom VG1 og VG2 for å få til gode fagarbeidere. Regjeringen sier ikke et ord om at det vil komme flere læreplasser i takt med krav om lærlinger.  Brodtkorb mener at for strenge krav vil gjøre hverdagen umulig for små bedrifter.  I Dagens Næringslivs-kronikken peker hun på at anleggsfirma med i snitt ti ansatte må levere 90 skjema i et kvalitetssikringssystem dersom de har oppdrag for det offentlige.   – Disse kravene er der allerede og vil ligge der før det kommer ytterligere krav gjennom regjeringens «Norges-modell».  

Støtter Regjeringens arbeid 

– Maskinentreprenørene støtter likevel arbeidet med en slik modell. Vi tror det dels er en anledning til å rydde opp i dagens jungel av krav og pålegg – og dels kan bidra til å motivere norske bedrifter ytterligere til å bruke lærlinger og ansette folk med fagbrev, sier Julie Brodtkorb til Dagens Næringsliv.