Flest dødsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Flest dødsulykker i bygg- og anleggsbransjen

9 personer døde i 2019 da de var på jobb i bygg- og anleggsbransjen. Overlege i Luftambulansen har erfart at ulykker oftest skjer når det er få på jobb på en byggeplass.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Shutterstock/Norsk Luftambulanse/Skydda Norge

I 2019 døde 29 personer som følge av arbeidsulykker i Norge (Arbeidstilsynet). Verstingen var bygg- og anleggsbransjen med ni av totalt 29 dødsfall. Dette er en økning på fem dødsfall i forholdet til det historiske lave nivået i 2018 (4).

– Min erfaring er at ulykker ofte skjer når det er få mennesker på jobb, sier overlege i Luftambulansen, Per Bredmose.

Manglende sikkerhetsutstyr

Bredmose påpeker at manglende sikkerhetsutstyr er en gjenganger når det skjer alvorlige ulykker på byggeplasser.

– Det kan være farlig å bevege seg rundt på en byggeplass. Når det gjelder fallskader er det ofte ikke brukt riktig sikkerhetsutstyr, sier den erfarne overlegen.

Bredmoses personlige erfaring, er at ulykker gjerne skjer når det er få på jobb.

– Enten at det er en person som arbeider alene, eller at det skjer ved skiftarbeid på kvelds- eller nattestid da det ikke mange til stede. Da er det færre som kan si ifra når de ser at noen tar sjanser og utfører farlig arbeid.

Overlege Per Bredmose ønsker å sette fokus på hvordan arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen kan unngås.

Mange blir skadet

Overlegen forklarer at det også er mange skader som ikke gjelder livet, men som likevel får store konsekvenser for dem det gjelder.

– Skader på fingre og hender ser vi mye av, og dessverre er det mange som blir uføre eller får sterkt redusert livskvalitet på grunn av dette. Med riktig sikkerhetsutstyr kunne mange av skadene ikke ha blitt så omfattende eller vært helt unngått.

LES OGSÅ: Hver 3. arbeidsulykke skyldes snubling

De tre andre næringene som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall i 2019 er transport og lagring (5 dødsfall), jordbruk, skogbruk og fiske (5 dødsfall) og industri (3 dødsfall). Samlet utgjør arbeidsskadedødsfallene i disse fire næringene 76 prosent av det totale antallet.

Må jobbe med HMS

– Vi vet at disse arbeiderne møter mange risikoutsatte situasjoner og for å kunne redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med å skape trygghet på arbeidsplassen, sier Karoline Klatran, fungerende daglig leder hos HMS-spesialisten Skydda Norge.

– Mange virksomheter har fokus på å skape en god sikkerhetskultur, men vi vet også at mange bedrifter har stort potensial til å arbeide bedre med helse, miljø og sikkerhet. Én arbeidsulykke er én for mye. Skyddas misjon er at du skal dra hjem like uskadd som da du kom, poengterer hun.