Lei av urealistiske bestillinger

FIKK PENGER TIL FORSKNINGSPROSJEKT: Fra venstre bakerste rekke: Stein Olav Christensen, SINTEF, Joakim Birkeland, Birkeland AS (bak) , John Kåre Sundfør, Karmøy Naturstein AS, Torger Lingelem, Rocks of Norway og Jarle Borsheim, Borsheim AS. . Foran fra venstre: Åse Tveit Samdal, Validé Haugesundsregionen, Knut Dale, initiativtaker og grunnlegger av Karmøy Naturstein, Jon Erlend Sørhaug, Risa AS, Johanne Lomheim, Rogaland Fylkeskommune, Gabriele K. Røkenes, Flytlandskap AS og Lisbeth Alnæs fra SINTEF.

Fikk en halv million til ny steinveileder

Publisert Sist oppdatert

Regionalt forskningsfond Rogaland har bevilget 500 000 kroner til prosjektet "Ny kunnskap for bærekraftige natursteinsmurer". Sammen med forskere skal fagfolkene arbeide mot nye standardoppskrifter på stein og fugeåpninger. 

Initiativtaker Knut Dale sier natursteinindustrien gleder seg til å ta fatt på prosjektet : – Den halve millionen går til et forprosjekt med forskning og utstakiing av kursen videre. I hovedprosjektet senere blir det fordypning og konklusjoner.  Endelig kan vi begynne dette viktige arbeidet! 

Hjertesak

Natursteinsmurer og fugeåpninger har lenge vært en hjertesak for Knut Dale, grunnlegger av Karmøy Naturstein. Selv som pensjonist fortviler han på steinindustriens vegne når han hører om urealistiske murbeskrivelser fra byggherrer og entreprenører.  Den nye veilederen – eller standardoppskriften –  fra steinindustrien skal blant annet informere om hvilke steiner som er mest hensiktsmessig klima- og prismessig i de forskjellige murtypene og om hvordan steinen bør dimensjoneres for å få et rassikkert resultat. Slik det er nå har etatene forskjellige standarder. 

Økonomisk og bærekraftig

Dale har tidligere fortalt at de som skal sette opp natursteinsmurene ofte får beskrivelser "hinsides all fornuft". Beskrivelsene er ifølge Dale ofte preget av mangel på erfaring og kunnskap. Resultatet er at masse stein går til spille og må deponeres. Sløseri og ikke særlig bærekraftig. 

– Det er  for eksempel perler for svin å bygge alle støttemurene av førstesortering stein, sier Knut Dale og forteller at han og andre i bransjen har måttet godta smuler i sluttoppgjørene fordi byggherrene har forlangt stein eller løsninger som fordyrer prosjektet. 

Innhold i veilederen

Veilederen skal inneholde:

Tilgjengelighet og anvendbar kunnskap

Informasjon om tilgjengeligheten av råstoffer

Informasjon om steintyper, produkter/klasser

Murenes og natursteinenes egenskaper og kravspesifikasjoner

– Den nye veilederen er natursteinsindustriens  håp for langsiktig og CO2-vennlig forvaltning av landets steinressurser, sier Knut Dale.