DET HASTER! – Vestre la frem en omfattende mineralstrategi med over 50 tiltakspunkter. Nå må det leveres, for å sikre Norge og Europas forsyningssikkerhet av mineraler vi ikke klarer oss uten, sier generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri. (Foto: Norsk Bergindustri)

Fem krav til den nye næringsministeren

Tekst: Norsk Bergindustri

Publisert

Dersom Norge skal bidra til å gjøre vestlig industri mindre avhengig av mineraler fra Kina eller som er hentet ut av barnehender i Afrika, kan vi ikke leve med at det tar opptil 20 år for å få godkjent et gruveprosjekt.

Europa er helt avhengig av metaller og mineraler til å produsere alt fra avanserte forsvarssystemer, teknologi og medisiner. Derfor har EU vedtatt en ny lov som blant annet skal legge til rette for økt mineralutvinning i Europa. I dag har Kina og kinesiskeide selskap nærmest monopol på flere av mineralene som EU har definert som kritiske og strategiske for vestlig industri.

Fem konstruktive forslag

Nå lanserer Norsk Bergindustri, som er bransjeforeningen for norsk gruveindustri, fem tiltak for at det skal gå raskere og bli mer lønnsomt å utvinne mineraler på det norske fastlandet.

Verktøykassa som den nye næringsministeren, Cecilie Myrseth, arvet etter sin forgjenger er full av gode intensjoner:

– Vestre la frem en omfattende mineralstrategi med over 50 tiltakspunkter.  Nå må det leveres, for å sikre Norge og Europas forsyningssikkerhet av mineraler vi ikke klarer oss uten.

– I Næringsdepartementet ligger prioriteringslista fra våre medlemmer. Verktøykassa

står der. Nå må det leveres: 

1. Direktoratet for mineralforvaltning får en koordinerende rolle overfor kommuner og andre

etater når selskaper søker om tillatelse for å drive

gruvevirksomhet

2. At det innføres et malverk for hvordan dokumentasjon som krever for å behandle en

søknad om mineralutvinning

3.  Innføre tidsfrister for konsultasjon med reindriftsnæringen

4. At flere lokale prosesser og høringer slås sammen

5. Øke bevilgningen til NGU for å intensivere kartleggingen av de store forekomstene vi har i

Norge

EU peker på Norge

Flere metaller og mineraler er kritiske råstoffer for produkter som er livsviktige for både den miljømessige og teknologiske omstillingen, samt forsvarsindustrien. Derfor har EU innført lovgiving som skal sikre større selvforsyning i stedet for å væreavhengig av enkeltland i andre verdensdeler.

Norge kan med sine rike ressurser bidra til styrket sikkerhetspolitikk, det grønne skiftet og et stadig mer teknologi-intensivt samfunn – hvis den nye næringsministeren er seg vårt ansvar bevisst. I tillegg finnes disse råstoffene over hele landet og vil gi lokale arbeidsplasser og skatteinntekter.