Fagmann ble ikke hørt av MDG – sa opp jobben
KOSTBART KATASTROFEPROSJEKT? – Det byrådet i Oslo prøver på nå har endt i katastrofe svært mange steder, sier anleggsgartner Tor Smaaland. Prosjektet Oslotrær hadde tidligere en prislapp på 3,8 milliarder kroner. (Foto: Privat)

Fagmann ble ikke hørt av MDG – sa opp jobben

Tidligere redaktør og eier av Utemiljø A/S, anleggsgartner Tor Smaaland, har sagt opp stillingen som spesialkonsultent for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Den erfarne fagmannen tror MDG-prosjektet Oslotrær ikke lar seg gjennomføre.

Ambisjonen til Oslotrær er å plante 100 000 trær frem mot 2030 og at trærne som plantes får best mulig forutsetninger for å vokse og leve.

Tor Smaaland sier til Dagbladet i dag at han tror det er umulig:
– Ingen har plantet så mange trær på så kort tid. Noen gang.

Han sier videre at han ikke er alene om å være bekymret, men at han deler den med mange kollegaer nasjonalt og internasjonalt.

– Det byrådet i Oslo prøver på har endt i katastrofe svært mange steder.

Pisk i stedet for trær

Prosjektet skal teste ut nye måter og steder å plante trær på, for eksempel skogplanting i urbane lommeskoger.

Tor Smaaland reagerer også på dette med lommeskoger. Han forteller om da han ble sendt ut for å forberede planting av en «lommeskog» på 100-300 kvadratmeter på Skarpsno.

– Jeg sjekket arealet for rødlistede arter, og det fant jeg jo. I tillegg var det sju ugressarter der som var så hissige at du må plante høye ting, skikkelige trær, ikke masse smått. Jeg brukte 45 minutter på botaniseringen og sendte entreprenøren hjem og sa at dette går ikke. Da ble det bråk, sier Smaaland til Dagbladet.

Enorme kostnader

Tor Smaaland skjønte raskt det ikke kommer til å bli 100 000 nye trær i Oslo. Planen er å plante 80 000 pisk – 20-30 cm høye småtrær – der altså flertallet ikke plantes for å vokse opp. Erfaringer fra liknende prosjekter er ifølge Smaaland at slike plantemetoder blir tråkket ned.
Hvis man skulle plante trær, altså trær som lekfolk vil se på og gjenkjenne som trær, ville prisen bli astronomisk. Smaalands egne forsiktige beregninger tilsa minst to hundre millioner kroner.

Men det var for lavt.

Han fikk tilgang på et notat fra Bymiljøetaten som beregnet investeringskostnadene til 3,8 milliarder kroner med driftskostnader på 100 millioner kroner i året i trærnes levetid.
3,8 milliarder-planen er lagt bort. Prosjektet har engasjert privatpersoner og næringsliv til å være med på treplantingen.

Fikk munnkurv

Den nyansatte spesialrådgiveren fikk nå i oppdrag å lage et fagnotat der han skulle gjennomgå realismen i hele prosjektet.

Konklusjonen var at planen om å plante 100 000 trær på så kort tid ikke gir noen mening og mangler faglig forankring.
I januar skulle det være et møte med byråd Hanna Marcussen og prosjektgruppa. Tor Smaaland trodde han skulle få legge fram sitt fagnotat på 30 sider for byråden. Det fikk han ikke.

– Jeg spurte sjefen min hva jeg skulle gjøre hvis Marcussen stilte meg spørsmål. Beskjeden var at jeg ikke fikk lov til å svare. Da kunne jeg ikke være med i møtet, slik jeg vurderte det, sier Smaaland til Dagbladet.

Det endte med at Smaaland sykmeldte seg og deretter sa opp. Han vet ikke om fagnotatet, som Dagbladet har fått tilgang til, er overlevert byråd Marcussen fra prosjektgruppa.

MDG vil ikke svare på kritikken

Dagbladet har forelagt Tor Smaalands kritikk for ansvarlig byråd Hanna Marcussen, men hun ønsker ikke å svare på hva som er det faglige grunnlaget for MDGs valgkampløfte fra 2019 som nå gjennomføres. Hun ønsker heller ikke å svare på spørsmål om hvordan MDG fikk ideen og om de bør revurdere løftet på bakgrunn av kritikken fra Smaaland, som var spesialrådgiver for prosjektet.

I stedet viser hun til Plan- og bygningsetaten (PBE).

PBE ved enhetsdirektør Hilde Olea Simonsen skriver i en e-post at de har «en ganske annen opplevelse av situasjonen enn den som presenteres av Smaaland», og at de synes «det er leit at en tidligere ansatt har opplevd situasjonen på denne måten».
Simonsen avviser at Smaaland ikke fikk ytre seg, men det stemmer at han fikk munnkurv i møtet med byråd Marcussen.

Tor Smaaland etablerte Utemiljø AS i 1990 og var i flere år redaktør av bladet. Han har 40 års erfaring som park- og anleggsgartner, gitt ut et titalls fagbøker og vært slottsgartner i fem år. I 2003 overtok Wenche Huser Sund i Salgsfabrikken som eier av magasinet.