Fabeko + Byggutengrenser=Betongfokus
Lars H. Børrud er ny styreleder i Betongfokus fra 1. januar 2022. (Foto:Skedsmo Betong/ Benjamin Ward)

Fabeko + Byggutengrenser=Betongfokus

Byggutengrenser og Fabeko – Norsk Fabrikkbetongforening –  har samarbeidet i mange år. Fra neste år av slår de seg sammen til én forening – Betongfokus. 

Tekst: Eva Holte Foto: Skedsmo Betong/ Benjamin Ward

–Målet er å kombinere Fabekos kompetanse innen teknikk og miljø med Byggutengrensers kompetanse på kommunikasjon. På denne måten vil vi bidra til å synliggjøre de nye, flotte og bærekraftige betongløsningene, sier Lars H. Børrud, styreleder Betongfokus, i en pressemelding. Børrud var tidligere styreleder i Fabeko.  

– Sammen med medlemmene vil vi knytte oss nær byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører for å sikre formidling av ny kompetanse. Vi ønsker også at Betongfokus gjøre oss mer synlige for politikere, myndigheter og andre som setter overordnede rammer for bygging. Vi gjør dette for å åpne opp for innovasjon slik at alle byggematerialer får konkurrere på like vilkår, sier Børrud. 

Han peker på at utviklingen i betongbransjen går fort og at det er utfordrende å nå ut med tilstrekkelig informasjon til alle ledd i byggeprosjektene. 

Ord folk forstår 

– Foreningene ser at kravene til kompetanse hos bestiller stadig blir høyere samtidig som kompleksiteten i byggeprosjektene øker. Dette gjelder også for betong, heter det i meldingen. 

Styrelederen sier videre at Betongfokus fortsatt vil jobbe for å vise betongen frem på faglig god måte med de tekniske og miljømessige egenskapene som materialet har. 

– Det er imidlertid viktig å dreie kommunikasjonen over til å bruke ord og begreper som mottakerne lett forstår. Her har vi nok mye å lære av andre, vi er jo hovedsakelig teknikere i hodet og har lett for å bruke vårt eget stammespråk. Det gjelder nok de fleste som jobber i betongbransjen og vi vil gjerne samarbeide med de andre bransjeorganisasjonene for å sikre at folk forstår oss, sier han. 

Norcem-Sunde er nestleder

Oppgaven med å formidle kompetanse og ny informasjon vil Betongfokus dele med bedriftene og andre bransjeorganisasjoner. 

– Det er naturlig for Betongfokus å samarbeide med Betongelementforeningen, BASAL, Norsk Betongforening og andre, skriver de i pressemeldingen. 

Frem til første ordinære årsmøte våren 2022, vil styret i Betongfokus bestå av styremedlemmer fra de to sammenslåtte foreningene. 

Lars H. Børrud fra Skedsmo Betong ble valgt som styreleder i Betongfokus med John Sunde fra Norcem som nestleder. 

Norsk fabrikkbetongforening vil inntil videre bli videreført som egen forening med eget styre
slik som i dag.