Europas største grønne vegg skal bedre London-lufta

Europas største grønne vegg skal bedre London-lufta

London er i likhet med andre storbyer plaget av luftforurensning. En grønn vegg med 400 000 planter skal gi londonerne bedre luft å puste i.

Tekst: Bjørnhild FjeldIllustrasjon: Sheppard Robson

Det er velkjent at planter fanger opp CO2 og produserer oksygen, men hvordan få plass til flere planter i forurensede byer?

Arkitektkontoret Sheppard Robson mener de har svaret, nemlig å lage Europas største grønne vegg midt i City of London, skriver NAML-nytt.

Du kan lese mer om prosjektet på arkitektenes hjemmeside. 

Femstjerners hotell

På hjørnet av Holborn Viaduct, et tungt trafikkert område mellom Farringdon og Moorgate i City of London, ønsker de å erstatte et eksisterende kontorbygg med et femstjerners hotell med vertikal landskapsarkitektur.

– På en så fremtredende plass som dette har vi ønsket å vise hvordan det er mulig å takle noen av Londons mest presserende miljøspørsmål, som luftkvalitet, støy og støvforurensing, sier partner Dan Burr i Sheppard Robson til dezeen.com.

Burr mener at en integrert grønn vegg som dette vil ha bedre innvirkning på det lokale miljøet enn et grøntområde isolert fra det øvrige bybildet.

Samler CO2 og svevestøv

Den 12 000 kvadratmeter store grønne fasaden skal bestå av 400 000 planter, som er beregnet til å kunne fange opp åtte tonn karbondioksid i året, og samtidig produsere seks tonn oksygen. Ved at det blir en grønn vegg i stedet for en blank flate, håper man også å senke temperaturen lokalt med tre til fem grader celsius om sommeren. I tillegg skal plantene samle opp cirka 500 kg svevestøv hvert år.

Vanning er ofte en utfordring for grønne vegger. Arkitektene har tenkt på dette også, og inkorporerer regnvannssamling med vanning, samtidig som det løser problemer med overvann.

I tillegg til planter på veggen skal det være takterrasse med sitteplasser og planter. Her skal det være et skjermet vekstområdet for truede, lokale blomstersorter.

Les også: Norges nordligste takhage