Er gummigranulat skadelig?
Ungdommer på Lambertseter skole er med i et forskningsprosjekt for å finne ut om kunstgress kan være helseskadelig. ( Illustrasjonsfoto/Pexels)

Er gummigranulat skadelig?

Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. På førsteplass ligger bildekk og slitasje fra veier. Er gummigranulat også helseskadelig?

Folkehelseinstituttet (FHI) skal finne ut om gummigranulat i kunstgressbaner er helseskadelig og har fått med seg elever fra Lambertseter videregående skole på et forskningsprosjekt. Elevene skal ha fotballtreninger både i haller med gummigranulat og på en blanding av olivenstein og sand. Før og etter fotballtrening tas det blod- og spyttprøver av elevene. FHI vil også måle lufta i fotballhallene.

FHI anslår at resultater av forskning vil være klar om ett år.

Kunstgressbaner består av syntetiske gressmatter som tilsettes gummigranulat. Omtrent seks prosent av gummigranulatet havner utenfor banene hvert år. Det er anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på omtrent 6000 tonn.

Kilde: Miljødirektoratet