Agder Gruppen har vært gjennom en periode med rask vekst, hvor økte renter, et svekket markedssentiment kombinert med større avvik i håndteringen av finansielle engasjementer har ført til en hurtig forverring av selskapets evne til å betjene sine løpende forpliktelser, heter det i pressmeldingen fra Agder Gruppen.

- En svært trist dag

Publisert

Styret i Agder Gruppen har i dag innlevert oppbudsbegjæring til i Agder tingrett. Dette er en svært trist dag, ikke minst for konsernets mange ansatte, melder Agder Gruppen i en pressemelding. 

"Omfanget av Agder Gruppens finansielle utfordringer ble først gjort kjent for styret og de finansielle eierne for kort tid siden. Agder Gruppen har vært gjennom en periode med rask vekst, hvor økte renter, et svekket markedssentiment kombinert med større avvik i håndteringen av finansielle engasjementer har ført til en hurtig forverring av selskapets evne til å betjene sine løpende forpliktelser. 

Det har i den siste tiden pågått en intens prosess rundt mulige løsninger for å redde konsernet. Dessverre har det i løpet av prosessen blitt klart at omfanget av utfordringene er klart større enn opprinnelig antatt, slik at en redningsaksjon ikke var mulig. Styret hadde dermed ikke noe annet valg enn å begjære oppbud. Dette beklages på det aller sterkeste overfor alle involverte. "