Eiksenteret åpner hotellkjede for biene
VELKOMMEN TIL GARDS: Gårdbruker Petter Simonsen ønsker biene velkommen til det nye hotellet på gården. (Foto: Gunnar Bækkevold)

Eiksenteret åpner hotellkjede for biene

Eiksenteret har utviklet en biehotellkjede i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Det første hotellet ligger nå klart til innsjekking på Østre Pavestad gård i Hemnes.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Gunnar Bækkevold, og Eiksenteret Video: Gunnar Bækkevold

I Norge bor det 280 arter villbier. Eiksenteret forventer at omtrent 20 forskjellige arter kommer til å flytte inn på de nye hotellene som skal bidra til økt pollinering.

Norske forhold

Hotellene er laget for norske forhold.

– Det er mange som tilbyr biehotell, men mange av er ikke utviklet for de bieartene vi har i Norge, sier Trond Kjempekjenn, administrerende direktør i Eikmaskin som er kjedegiver til Eiksenteret. – Det gir ingen mening å sette opp et biehotell, stort eller lite, dersom miljøet det plasseres i ikke er riktig for biene. Målet vårt er å lage det ideelle biehotellet for norske forhold, men vi er ikke eksperter på bier. Derfor tok vi kontakt med NINA, slik at vi kunne utvikle et optimalt biehotell beregnet på norske forhold.

NINA ble begeistret over forespørselen: – Det at en stor og landsdekkende aktør innen landbruket tar tak i dette skaper fokus på naturmangfold og formidling av fakta om pollineringens betydning sier Erik Stange, forsker hos NINA. Biehotellene skal bidra til økt pollinering og viktig forskningsbasert kunnskap om bier og bærekraft.

Etter å ha vært ute og flydd hele dagen kan biene trekke seg tilbake på biehotellet på Østre Pavestad gård i Hemnes. (Foto: Gunnar Bækkevold).

Produsert  i Norge

Hotellene er laget i Norge.

– Alt av materialer i biehotellet, som for eksempel bærekraftig kebony treverk, er brukt etter NINAs faglige råd og ekspertise, sier Kjempekjenn. Han forteller at de har brukt mange små hull, ned til fire mm, som er riktig størrelse for en stor andel av artene her i landet.

De fleste av hotellrommene er seks og åtte mm i diameter, mens noen få er opp til ti og tolv mm myntet på de større bladskjærerbiene.

Vi bruker et utvalgt av materialer: klosser, siv og sugerør, og vi har sørget for at det skaper variasjon i overflaten. Dette bidrar til at biene som må finne vegen tilbake til reiret sitt kan navigere til riktig hull.

Ordføreren i Aurskog Høland, Gudbrand Kvaal, var som seg hør og bør til stede for å åpne det nye biehotellet. Til høyre for hotellet: Erik Stange fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Trond Kjempekjenn fra Eikmaskin. (Foto: Gunnar Bækkevold)

To hotelltyper

Eiksenteret skal lage to varianter av biehotell – ett av dem måler cirka to meter i bredden og nesten tre meter i høyden ferdig montert og er mest aktuelt langs randsonene i åkrene. Det andre er en liten versjon som kan settes opp i private hager.

– Og så er jeg nysgjerrig på om biene sover inne i hotellet om vinteren?

– På en måte gjør biene det. Men voksne bier som bruker et slikt hotell overvintrer ikke. De dør enten mot slutten av sommeren eller før. Det er eggene som «sover» i hotellet om vinteren, og klekker ut på forskjellige tidspunkter om våren.

INSPIRERENDE: – Samarbeidet med Norsk institutt for naturforskning (NINA) har vært inspirerende. Ikke minst har vi lært masse om bier! sier Trond Kjempekjenn i Eikmaskin. (Foto: Eiksenteret)

Østre Pavestad er blitt vertskap for de livsviktige biene. (Foto: Gunnar Bækkevold).

Les også disse sakene:

Kjærlighet, kyss og Kubota eller Ut i det grønne