Disse plantene kan du beskjære nå

Disse plantene kan du beskjære nå

I mars og april måned er det tid for å beskjære frukttrær, bærbusker og en del busker og trær.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Har du ansvar for driften av et grøntanlegg er det på tide å finne frem beskjæringsredskapene. Beskjæring bør som kjent være et ledd i en planmessig og regelmessig skjøtsel av plantene.

De fleste anbefaler vår-beskjæring

Hva som er riktig tidspunkt å beskjære, er en evig diskusjon, men de fleste gartnere mener ut fra erfaring og basert på forskning at det er best å gjøre det på våren før løvsprett. Bor du i en del av landet der våren kommer tidlig, er det derfor bare å sette i gang. I Innlandet og Nord-Norge, kan det hende du må vente til mai måned.

Du må uansett se an været – det skal helst ikke være minusgrader i luften de nærmeste dagene etter beskjæring. Er det veldig kaldt, blir det fare for frostsprengning i trevevet.

Det er ikke slik å forstå at det er livsnødvendig for en plante å bli beskåret. Men i mange tilfeller er det likevel gunstig å gjøre det.

Bærbusker foryngelsesbeskjæres ved å kutte de eldste greinene ved basis.
Bærbusker foryngelsesbeskjæres ved å kutte de eldste greinene ved basis.

Vi har ulike typer beskjæring:

 • Oppbyggingsbeskjæring gjøres for å gi planten en fin form og sørge for at de sterkeste greinene får utvikle seg best mulig.
 • Vedlikeholdsbeskjæring og foryngelsebeskjæring har samme formål: Du fjerner gamle greiner for å gi plass til yngre greiner, for å stimulere til økt blomstring og sørge for at det kommer mer lys inn til planten.

Ofte og moderat
Beskjæring bør som hovedregel utføres slik at plantens karaktertrekk bevares. Generelt er «ofte og moderat» å foretrekke framfor «sjelden og brutalt». Det er viktig å være klar over at all beskjæring medfører sår på plantene, og at planten må bruke energi på å lege disse sårene.

En liten og en stor saks, samt en sag, er minimumsutrustning når du skal ta fatt på beskjæringsjobben.
En liten og en stor saks, samt en sag, er minimumsutrustning når du skal ta fatt på beskjæringsjobben.

Skadene blir minst når du går inn tidlig med skjæringstiltak, mens plantene er unge og i god vekst. For de fleste sorter skal du begynne beskjære to til fire år etter planting. Deretter skal plantene beskjæres jevnlig: noen hvert år, andre sjeldnere.

Tidligere ble det anbefalt at steinfrukter, som i Norge vil si plomme og kirsebær, skulle beskjæres om høsten. Men dette har man nå gått bort fra, siden det viser seg at høstbeskjæring gir større fare for sykdom på trærne.

Unngå «vaktmesterbeskjæring»

Beskjæring skal som nevnt først og fremst sørge for å bevare plantens naturlige form. Det er det ikke alle som har skjønt.

En vanlig feil er for eksempel at man synes treet eller busken er for stor, og derfor like godt kutter busken i to. Det blir aldri pent.

Hvis du synes treet er for stort, må du heller sage det ned og plante et treslag som blir mindre, du klarer ikke å tvinge et tre som naturlig vil bli 15 meter høyt til å bare bli fem.

Beskjæring er ikke en metode for å gjøre planter mindre enn de er. Når du beskjærer skal du tynne ut, ikke «kupere» planten.

En annen vanlig feil er at man beskjærer blomstrende busker på feil tidspunkt.

Hvis du for eksempel beskjærer vårblomstrende busker som syrin tidlig på våren, vil du skjære vekk mesteparten av blomsteranleggene, derfor skal du vente til etter blomstring.

BESKJÆRINGSKALENDER

Ettervinter/tidlig vår: (mars-april)

 • Bærbusker (rips, solbær, stikkelsbær)
 • Eple- og pæretrær, plomme- og kirsebærtrær
 • Sommer- og høstblomstrende busker og trær
 • Roser
 • Løvfellende hekk

Sommer, etter blomstring:

 • Syrin<
 • Brudespirea
 • Gullbusk (Forsythia)
 • Magnolia

Tidlig høst: (juli, august, september)

 • Bjørk
 • Agnbøk
 • Lønn
 • Tuja
 • Sypress
 • Gran
 • Furu
 • Einer