– Dere er framtida!
KOMMENDE ANLEGGSGARTNERE: 50 lærlinger besøkte ASAK Miljøsteins fabrikk utenfor Hønefoss.
Rad 1 fra venstre: Helle Grønli, Helene Rustad, Sigbjørn Gulliksen , Ingvild Aastrup, Katrhine Gjermundsrød, Nora Sørby, Anders Mjøs, Jenny Stigen, Arwin Mariano, Syver Svare, Ole Henrik Johansen, Marius Mortensen.
Rad 2 fra venstre: Reiulf Heen Espeland, Thomas Moholt, Fredrik Magnerud, Main Holm, Karin Marie Evju, Andrea Rausund, Ingeborg Nes Dynna, Stian Bråthen, Oliver Een, Vetle Svartangen, Lars Torp, Eirik Martiniussen, Magnus Espeland, Jørgen Mygløt, Tommy Lindtoph, Håkon Dversnes
Rad 3 fra venstre: Simen Szacinski, Andreas Hoel Sandsdalen, Martin Berger, Oskar Lea, Oskar Fagerli, Jakob Elgesheim, Ole Martin Krohn, Erlend Jensen, Jakob Recaa, Tommy Andre Bjørnsen, Marcus Benonisen, Lasse Pedersen, Andreas Hedemann, Aleksander Ruksland, Grethe Bøhn Busterud.

– Dere er framtida!

– Vi setter stor pris på lærlingene våre og vil gjerne gjøre litt stas på dem, sier Reiulf Heen Espeland, daglig leder i Oveland Utemiljø på Froland i Agder.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Heida B. Grua Ofeigsdottir

Asak Miljøstein i Hønefoss var nylig vertskap for en lærlingesamling med alle tolv medlemsbedriftene i norske Green Landscaping til stede. Lærlingene fikk en omvisning på fabrikken. Håkon Dversnes, distriktsansvarlig Agder og Rogaland, hadde et innlegg om permeable dekker og viktigheten av overvannshåndtering på egen tomt. Han snakket også om farger på dekker i offentlige og private uterom.

Oveland Utemiljø

Oveland Utemiljø har for tiden fire lærlinger fordelt på grå og grønn avdeling.
– Det varierer litt hvor mange vi får tak i, sier Heen Espeland. Han forteller at lærlingene selv kan velge hva de vil ha mest av – grønt eller grått.

– Du kan ikke velge bort det ene, men du kan for eksempel vekte de to fagene 70/30 prosent. Vektingen vil da bli den samme i fagprøven.

Mange jobbmuligheter

Bransjen sliter med å få tak i nok lærlinger. Norske Anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML) satser sterkt på lærlinger og utdanninger.
– De lager verktøyene som vi kan ta med oss videre, sier Espeland. Han forteller at det mange steder er laget fylkeskontrakter som pålegger bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser.

– Det er ikke vanskelig å få jobb senere dersom du er lærling i anleggsgartnerfaget, sier Espeland.

Norges grønne fagskole Vea var også til stedet på lærlingesamlingen.
– Vi trenger fagarbeidere i alle ledd. Lærlingene kan fortsette på Vea dersom de ønsker å utdanne seg videre i faget eller ta lederutdanning.

Hva var lærlingene mest opptatt av på samlingen?

– De var som vi håpet opptatt av å skape nettverk og finne ut av hvilke muligheter de har fremover. Og det er mange – det behøver ikke stoppe der de er nå hvis de ønsker å spesialisere seg eller bli ledere. Vi samlet dem for å fortelle dem at de er framtida for våre bedrifter, sier Reiulf H. Espeland.

Medlemsbedriftene i norske Green Landskaping:

Akershusgartneren
Aktiv veidrift Drammen
Braathen Landskapsentreprenør
Gast entreprenør
Glenn Syvertsen AS
Haakonsen & Sukke
Hadeland Maskindrift
Hermansen Maskin
OK Hage
Oveland Utemiljø
TH Anlegg

Du kan lese mer om hva lærlingene syntes om samlingen og hvorfor de vil bli anleggsgartnere i neste utgave av Utemiljø.