Vinnerne av Norsk Lyspris 2023 kåres 15. november på Vulcan i Oslo

Norges første moské har fått ny fasade, og dermed fasadebelysning. Den blå moské er nominert til Norsk Lyspris i klassen for utendørsbelysning

De nominerte til beste utendørsbelysning: Moské, tunneler og dragebygg  

Juryen for Norsk Lyspris 2023 har kommet fram til de nominerte i alle kategorier. I klassen for beste utendørsbelysning finner vi Den Blå Moské på Tøyen i Oslo, Dragebygget på Holmenkollen Park Hotell, Fyllindalstunellen og Kletten gang- og sykkeltunnell.

Vinnerne i de forskjellige kategoriene kåres under Lysets Dag 2023, på Vulkan Arena den 15 november. Under hva juryen skriver om de nominerte i klassen for utendørsbelysning:

Den Blå Moské

Norges første moské har fått ny fasade, og dermed fasadebelysning. Fasadebelysningen fremhever arkitekturen til moskéen, og skaper liv i området og markerer de forskjellige muslimske høytidene. Armaturene er prosjektert med RGBW LED. Lyset tilpasses de forskjellige høytidene og arrangementene, og har en hverdagsscene og en nattscene som går utenom.

Fyllingdalstunnellen

Fyllingdalstunnellen

Fyllingdalstunnelen er verdens lengste lyssatte gang- og sykkeltunnel. Tunnelen er opprinnelig en rømningsmulighet for bybanen, men ble besluttet å holde åpent for publikum. Belysningen består av et konsept som utvider rammene for hva som kan regnes som lysdesign, både med tekniske utfordringer, og det å skape skulpturelt og grafisk design, med et elegant, fargerikt og robust lyslandskap. Tunnelen er visuelt delt opp i 12 deler for å gjøre reisen mer oversiktlig, forutsigbar og gjenkjennelig, med hjelp av farger og grafiske element.

Dragebygget

Dragebygget. Fasadebelysning ved ferdigstillelse.

 

Fasadebelysning Holmenkollen Park Hotell, Dragebygget

Holmenkollen Park Hotel i Oslo ble opprinnelig oppført som sanatorium i 1894, men har siden 1914 vært i drift som hotell. Hotellet gjennomgikk nylig en omfattende restaurering, og i september 2022 gjenåpnet Dragebygget, det gamle sanatorium, med moderniserte suiter og interiør. Fasadebelysningen skal gløde i mørket, uten å forringe utsikten til eller utsynet fra hotellet. Belysningen har ingen synlige elementer på dagtid, og framhever byggets arkitektur, materialitet og omriss mot nattehimmelen.

Kletten gang- og sykkeltunnel

Kletten gang- og sykkeltunnell.

Lysbølgen er et lyskonsept for Kletten gang- og sykkeltunnel, som tidligere har vært et område preget av uønskede hendelser. Prosjektet skal gi en trygghet til reisende, samtidig som det gir en spennende opplevelse, med interaktivt lys. Ved inngangen møter man en lysportal som kaster ut et farget lys fra inngangen og skaper en lysbølge gjennom tunnelen. Dersom man befinner seg inne i tunnelen og det kommer en lysbølge er dette et tydelig tegn på at noen andre er kommet inn i tunnelen, både forfra eller bakfra. Dette gir trygghet i visshet om noen kommer eller ikke.

Fakta om de nominerte:

Den Blå Moské

· Eier av prosjektet: SML Lighting AS v/ Ole Martin Nistad 

· Oppdragsgiver/leietakere: World Islamic Mission 

· Lysdesign: Ole Martin Nistad 

· RIE: WSP Norge AS 

· Arkitekt: WSP Norge AS 

· Leverandører: Griven, Clear Lighting, Nortronic AS

· Installatør: Atlas Elektro AS 

Fyllingdalstunnellen:

· Eier av prosjekt/produkt: Vestlandet Fylkeskommune 

· Oppdragsgiver: Bybanen Utbygging 

· Lysdesign: Light Bureau 

· RIE: SWECO 

· Arkitekt: 3RW arkitekter 

· Leverandører: Signify, Teclumen 

· Installatør: LOS Elektro

Dragebygget:

· Eiere av prosjekt/produkt: Eiendomsspar AS/ og Rica Eiendom 

· Oppdragsgiver/leietaker: Eiendomsspar AS 

· Lysdesign: Halvor Næss Belysningsdesigner 

· RIE: Halvor Næss Belysningsdesigner/Foyn Consult 

· Arkitekt: Mellbye Arkitekter 

· Leverandører: Nortronic AS, Luce & Light, Tangen & Co 

· Installatør: Torshov Elektro 

Kletten gang- og sykkeltunnell

· Eier av prosjektet/produktet: Statens Vegvesen 

· Oppdragsgiver: Statens Vegvesen 

· Lysdesign: Norconsult 

· RIE: Norconsult