Dårlig språkopplæring for arbeidsinnvandrere

Dårlig språkopplæring for arbeidsinnvandrere

Arbeidsinnvandrere i Norge har mer begrensede muligheter for språkopplæring enn i andre skandinaviske land.

Tekst: Bjørnhild FjeldIllustrasjonsfoto: Tore Fjeld

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har rådgivingsselskapet Rambøll gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene. Den viser at arbeidsinnvandrere ikke har rett på gratis språkopplæring på samme måte som øvrige innvandrergrupper og slik det er i de andre skandinaviske landene.

Rapporten kan lastes ned her

Oppdatering av lovverket

Det er ingen tvil om at språk er viktig for integrering i samfunnet, og Rambøll mener det er betimelig å spørre seg om det er behov for en oppdatering av dagens lovverk på dette området.

Mange arbeidsinnvandrere fremhever selv pris, tilgjengelig og kvalitet på språktilbud som en utfordring. Kartleggingen antyder også at norske arbeidsgivere i liten grad forventer språkkunnskaper eller ønsker å tilby språkopplæring til sine ansatte.

LES OGSÅ: Innfører strenge regler for byggeplasser i Oslo

«Språk er en viktig kompetanse som kan ha betydning for den enkeltes tilgang til arbeidslivet og deltakelse på andre arenaer i samfunnet. Bedre oversikt og kunnskap om eksisterende tilbud og strukturelle forhold rundt dagens tilbud i Norge, samt innsikt i hvordan språkopplæringen er organisert i våre naboland, kan gi et viktig utgangspunkt for å ta gode beslutninger om videreutviklingen av integrerings- og kompetansepolitikk og språktilbud», mener Rambøll.

LES OGSÅ: Polske ansatte får fagopplæring digitalt