Byutviklingspris til uterom ved Scandic-hotell

Byutviklingspris til uterom ved Scandic-hotell

Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2019 ble nylig tildelt Landskaperiet AS, LPO arkitekter AS og Riss AS for blant annet uterommet ved Scandic Hotell Lillestrøm.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Benjamin Ward og Nadia Frantzen/Landskaperiet AS

Lillestrøms vokser stadig og like ved jernbanestasjonen ble et nytt uterom på 5000 m2 ferdigstilt i 2017. Landskaperiet AS har stått for utformingen, mens Spydeberg Utemiljø, Veflen og Veidekke Entreprenør har vært utførende entreprenører.

Nylig utpekte juryen dette prosjektet til vinner av Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris for 2019. Begrunnelsen er blant annet vellykket samspill mellom uterom, arkitektur og interiør i og ved hotellet og tilliggende offentlig rom.

Ordfører Ole Jacob Flæten delte ut Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2019 til Christina Krohn Skjæveland og Kamil Jerzyk fra Landskaperiet AS.

Seks kandidater var påmeldt og ble vurdert av juryen, og prisen er en hederspris i form av diplom, en støpt plakett, og en sum på 25 000 kroner.

Ønsket grønt preg

Hele prosjektet er på 10 000 m2 med nytt Scandic hotell, kontorbygg og to boligblokker med butikker og serveringssteder på gateplan. Uteområdene består av nye sentrumsarealer med offentlige gater og torg. Dekker, kanter og trapper er av høy kvalitet og det er etablert hyggelige sitteplasser på terrasser ved kafeene og på plassene.

– Det har vært et mål at torg og gater skal ha et grønt, intimt preg, og det er jobbet mye med detaljer for rotvennlig forsterkningslag, høyder og overganger for å få plass til nødvendig vekstjord i et urbant miljø med mange underliggende konstruksjoner, skriver Landskaperiet AS på sine nettsider.

Utviklingen av denne delen av sentrum har gitt Lillestrøm et nytt tyngdepunkt mellom jernbanen og elva. Torget har fått høy kvalitet, en intim skala som fungerer svært godt på hverdager, samtidig som det er plass til store arrangementer.

Les også: Bytter ut varebil med lastesykkel

Juryens begrunnelse

Byggingen av Portalen, som Scandic hotell er en del av, har vært omdiskutert i Lillestrøm. Juryen gir de kritiske røstene delvis rett, og understreker at prisen ikke gis til Portalen i sin helhet.

Juryen vil berømme helheten og grepene som er gjort i forbindelse med torget og diagonalen i samspill med hotellets bakkeplan. Med det nye torget og diagonalen har Lillestrøm fått et nytt offentlig byrom med høy grad av kvalitet i materialer og utførelse, både inne og ute, og et byplangrep som legger til rette for videre utvikling av Sentrum Syd.

I begrunnelsen trekker de også frem at prosjektet er den første fysiske manifestasjonen av neste generasjons urbanitet i Lillestrøm. For byutviklingen i Lillestrøm vil det fra nå av være en tid før, og en tid etter Portalen.