Bybane til Fyllingsdalen

Nå skal det bygges bybane mellom sentrum og Fyllingsdalen i Bergen. Dette er bybanens byggetrinn 4. Prosjektet er omfattende og langvarig med estimert slutt 31. desember 2024.

Fakta om Bybanen til Fyllingsdalen:

  • Reguleringsplanene vedtatt i Bystyret 21. juni 2017
  • 10, 8 km trasé fra Kaigaten til Spelhaugen
  • Ca. 5 km dagstrekning, 5 km i tunnel
  • God betjening av byutviklingsområder og Haukeland sykehus
  • Ny forbindelse mellom Fyllingsdalen og Bergensdalen
  • Nye gang- og sykkelveier
  • 8 nye holdeplasser + 2 felles holdeplasser med linje 1 (Kaigaten og Nonneseter)