Brukt grus best for miljøet
– Grusen støver mindre når vi har vasket den, sier daglig leder Thomas Jølstad Henriksen i Nes miljøpark. (Foto: Max Emanuelson/AF Gruppen)

Brukt grus best for miljøet

Trondheim og Bærum kommune gjør det allerede. I år skal også Oslo strø med fjorårets grus. Miljøgevinsten er stor. 

Tekst: Eva Holte Foto: Max Emanuelson/AF Gruppen

Miljøparkene til  entreprenør- og industrikonsernet AF har som forretningside å resirkulere masser, også feiemasser, slik at det blant annet kan bli ny strøgrus vinteren etter. 

Sterkere grus 

– Når vi har vasket strøgrusen, sitter vi faktisk igjen med et sterkere produkt som er bedre tilpasset som strøgrus enn tidligere, sier  daglig leder Thomas Jølstad Henriksen i Nes miljøpark. 

 – Det er fordi finstoffene i grusen er fjernet og bare de sterkeste steinene er igjen. Grusen støver mindre og får ned luftforurensningen på vinterstid. 

Dyrt og forurensende 

Hvert år strøs vinterglatte veier og fortau med titusenvis av tonn strøgrus. Når vinteren er over kastes grusen, verdt millioner av kroner, i deponi. Neste vinter gjøres nye inngrep i naturen for å hente ut ny strøsand. Dyrt og lite miljøvennlig, med andre ord. 

Denne vinteren skal deler av hovedstaden for første gang bli strødd med resirkulert grus.  

Den resirkulerte grusen blir levert til Total Uteservice som er leverandør for Bymiljøetaten og som står en tredjedel av Oslos strøoppdrag. 

Trondheim gikk foran 

Jølstad Henriksen tror flere entreprenører vil komme etter når de får øynene opp for produktet: 

– Anlegget vårt i Trondheim har i mange år levert alt som produseres av resirkulert grus til Trondheim kommune, og de var den første kommunen vi kjenner til som satt krav til bruk av resirkulert materialet for strøing om vinteren. Også Bærum kommune benyttet resirkulert grus i sesongen 2020/2021, sier han.