Brøytebransjen møtes til Snowshow på Gjøvik i mars

Brøytebransjen møtes til Snowshow på Gjøvik i mars

Mange jobber med snø – men mangler gode møteplasser. I mars arrangerer Tokvam AS historiens første Snowshow som de håper skal bli et fagarrangement som samler bransjen.

Snowshow skal bli en møteplass for de som jobber med snøbrøyting og veivedlikehold mot kommunale, næring og private kunder.

Holder Norge kjørbart
Tokvam har i mer enn 60 år vært leverandør og samarbeidspartner til entreprenører som jobber med snøbrøyting og annet type veivedlikehold for kommuner, industri og private. Dette er en stor og meget viktig gruppe vedlikeholdsentreprenører som holder store deler av samfunnet gående når det snør og er glatt.

Denne gruppen entreprenører kjennetegnes ved at det er mange små og mellomstore bedrifter og de bruker stort sett traktor, hjullastere eller mindre spesialmaskiner og redskap fra leverandører som Tokvam for å gjennomføre arbeider.

 Faglig og sosialt
– Vi håper å skape en møteplass som skaper samtaler og interaksjon mellom entreprenørene. Veldig ofte fører dette til gjensidig utveksling av ideer og smarte arbeidsmåter og tar bransjer fremover. I tillegg vil det vært eksterne foredragsholdere som snakker om temaer som er spesielt aktuelt for denne gruppen, forteller Finn Kristian Tokvam

Det blir også festmiddag, konsert, stand-up og noen overraskelser kommer det til å bli.
Egenunderholdning forventes også.

Utemiljø bringer her en oversikt over produsenter og importører av snøryddere.

Det blir også festmiddag, konsert, stand-up og noen overraskelser kommer det til å bli.
Egenunderholdning forventes også.

 Tar noe av kostnaden
Arrangementet vil gå over to dager, fredag 22. mars og lørdag 23. mars. Dag 1 vil gjennomføres i sin helhet i Gjøvik Olympiske Fjellhall på Gjøvik og dag 2 ved Tokvam fabrikken.

– Det er et tosifret antall tusen som jobber med brøyting i Skandinavia, det er 500 tilgjengelige plasser, så vi håper alle som tar brøyting på alvor melder seg på mens det ennå er mulighet. Alle bespisning, foredrag og interntransport inngår når man er påmeldt.
«Vår tanke er at påmeldingsavgift skal dekke 2/3 av kostandene med dette arrangementet. Den siste tredjedelen står vi som arrangør for», sier Finn Kristian Tokvam.

– Vår visjon er at Snowshow skal samle bransjen og blir den viktigste møteplassen for bransjen. Vi ser for oss at arrangementet skal gjentas hvert annet eller tredje år, avslutter han.

Det vil være plass til 500 deltakere på Snowshow i Gjøvik Olympiske Fjellhall. Foto: Tokvam AS

Les mer om arrangementet og meld deg på her