Bymiljøetaten i Oslo 

GLEDER SEG TIL VÅREN: - Park- og friområdeforvalter Tonje Kjus Garden har nok å gjøre om vinteren også. Men gleder seg til våren!

Bringer naturen inn i storbyen

Publisert Sist oppdatert

 – At vi velger å følge en parkinstruks betyr ikke at parkene våre er kjedelige! sier park- og friområdeforvalter Tonje Kjus Garden i Bymiljøetaten i Oslo. For ikke lenge siden gjorde etaten et unntak. – Der og da var det en riktig beslutning.

Kjus Garden har ansvaret for grøntområdene i indre by. Det vil si, når dette skrives er det ikke mye grønt å se, det går mer i grått og hvitt.

 Ski og skøyter i parken

Nok å finne på ute i Oslo selv om det er kaldt. Her fra skøytebanen i Spikersuppa.

– Men vi har uansett nok å gjøre. Parkene skal følges opp om vinteren også. Det skal strøs og brøytes slik at det blir mulig å oppholde seg der. Vi sørger for at det blir satt ut bålpanner og griller, noe mange benytter seg av, særlig barnehagene. Skog og landskap kjører ut skiløyper i de største parkene våre og vi lager skøytebaner.

Bymiljøetaten har satt ut bålpanne i flere av byens parker. Her fra Tøyenparken like ved der mange barn aker.

Inne på kontoret er hun i full gang med å planlegge vårens løkplaning:

– Nå kommer snart vårblomstringen frem, sier hun og det er tydelig at hun gleder seg.

 Planteviter

Vi treffer park- og friluftsforvalteren i den nye bygningen til Bymiljøetatens på Økern i Oslo.

– Jeg skulle jo ønske det var mer grønt rundt her, men det er jo noe da. Dessuten kan jeg jo oppsøke parkene i Oslo. Hjemme bor jeg heldigvis landlig, med Østmarka bak meg og Sørmarka foran.

Tonje bor i Ytre Enebakk, nær Lyseren. Hun er utdannet planteviter med master fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har bachelor som landskapsingeniør. Det første året var  hun sommervikar hos Bymiljøetaten, de siste seks årene har hun vært fast ansatt.

 I parkinstruksen for Oslo kommune heter det at etaten skal sikre at nye anlegg og oppgraderinger blir planlagt, opparbeidet og overlevert på en slik måte at fremtidig drift og skjøtsel er sikret.

 Må tåle stress og veisalt

Det som er kjedelig er å bruke masse penger på design som er flott på papiret, men vanskelig å holde pent. Parkene våre skal være robuste.

Tonje Kjus Garden, parkforvalter i Oslo

– Vårt hovedmål er at parkene skal være fine når de er bygget, men også i mange år etterpå. Materialvalg og kompleksitet må matche forventet bruk og tilgjengelige driftsfølgevirkninger. Det betyr ikke at parkene skal være kjedelige! Det som er kjedelig er å bruke masse penger på design som er flott på papiret, men vanskelig å holde pent. Parkene våre skal være robuste. De skal tåle byens stressfaktorer, veisalt, tråkk og forurensing, arrangementer og snøbrøyting. 

UNNTAKET: Marie Jørstads Hage skulle egentlig ha den standardiserte grå grusen. – Men vi hørte på landskapsarkitektens bønn og tok rød grus i stedet slik at dekket stod i stil med den nydelige, rosa villaen! Dessuten behøvde vi ikke ta hensyn til kvaliteten på grusen siden parken ikke skulle vinterdriftes, det blir med andre ord ikke brøytet og strødd her.

 Det er mye å ta hensyn til når man skal anlegge en park: – Du må se de store linjene, ta hensyn til solforhold, kjøretilgang og fremtidig skjøtsel og vedlikeholdsbehov i forhold til materialbruk og plantevalg. Parkene bør heller ikke ha bratte skråninger som er vanskelige å klippe.

Parkinstruksen legger føringer på møblering, elementer, dekke og plantevalg.

 Beplanting

– Vi har begynt å bytte ut sommerblomster med stauder i noen områder. Sommerblomstene er ressurskrevende med tanke på vanning, transport, produksjon og avfall. Vann- og avløpsetaten har bedt oss redusere vannforbruket. Helst bør beplantningen etter tre år klare seg uten vanning.

 Trærne skal vokse fritt og oppnå sin tiltenkte form uten jevnlig beskjæring. – Gressklipperen er gamle trærs verste fiende. – Gressklipperen kan lage sår på et nyplantet tre som vi kan se lenge etterpå. Den kan ende med å drepe treet.

 Møblering

– Møblene skal være robuste nok til å tåle bruken i Oslo. Kanskje må man bruke ekstra midler på å fundamentere fast benker i stedet for hele tiden å hente de opp fra elva, dersom du vet dette er en tendens i området.

Møblene skal også være gjenkjennelige slik at folk forstår at parken er offentlig.

– Lignende møbler kan godtas, men må være hyllevare slik at ødelagte møbler er lette å erstatte.

Benker, avfallsbeholdere, elementer i lekeplass, parkour og aktivitetsapparater skal være enkle å reparere og universell utformet.

 Dekke

– Dekket må være kjøresterkt. Det må være fast dekke under avfallsbeholdere og benker slik at vi kan spyle det rent når det blir tilgriset, hvilket det ofte blir. Det er ofte høy slitasje rundt avfallsbeholdere og benker. Høydene på kantsteinene må være i flukt med gresset slik at gressklipperen kommer helt inntil og man ikke får høyt gress langs kanten for å gi et fint helhetsinntrykk.

 Tonje Kjus Garden smiler mye under intervjuet. Det er tydelig at hun er glad i jobben sin.

 – Forskning viser at nærhet til natur og parker er bra for helsa til folk. Det synes jeg er hyggelig å tenke på.

 

Hva gjør parkforvaltningen i Bymiljøetaten?

Forvalter og drifter nesten 19 millioner m2 parkanlegg

· Forvalter cirka 15 000 bytrær i indre by og enda flere i ytre by

· Driftsbudsjett på omlag 100 millioner totalt pluss investeringsmidler

· Utstrakt publikumskontakt