2023 er året med høyest andel solgte nullutslippsmaskiner i Norge. Leverandørene melder at bakgrunnen for sterk vekst i fjerde kvartal er leveranser av maskiner som var bestilt i 2021/22. De fleste skriver seg tilbake til den gamle tilskuddsordningen til Enova, ifølge en pressemelding fra Maskingrossisternes Forening.

Bråstopp i bestillingene på utslippsfrie anleggsmaskiner

Publisert

Det ble solgt flere nullutslippsmaskiner i 2023 enn året før, melder Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding. Men mot slutten av 2023 sank ordretilgangen som en stein. 

Det var endringene i Enovas tilskuddsordning som førte til bråstopp i ordretilgangen av den type teknologi.  Fra mai av i fjor ble det ikke lenger mulig å  søke om halvparten av merkostnadene i støtte. Ordningen ble i stedet omgjort til en konkurranse om å søke om lavest mulig beløp.

– Tiden er i ferd med å renne ut for å klare utslippskuttene i 2030. Dagens politikk og tilskuddsprogram bidrar ikke tilstrekkelig markedsintroduksjon, heter det fra foreningen. 

Totalsalget av anleggsmaskiner ifjor endte likt med året før - 4572 maskiner. For fjerde kvartal endte medlemmene med en en vekst på sju prosent sammenlignet med samme kvartal i 2022. 

Nullutslippssalget i 2023 er på 4,55 prosent og er således det året med høyest andel solgte nullutslippsmaskiner i Norge. Leverandørene melder at bakgrunnen for sterk vekst i fjerde kvartal er leveranser av maskiner som var bestilt i 2021/22. De fleste skriver seg tilbake til den gamle tilskuddsordningen til Enova.  Etter at de gjorde om tilskuddsordningen i høst ble det full brems på bestillingene. 

MGFs medlemmer er fornøyd med 2023, tatt i betraktningene utfordringer med prisutvikling

og markedsutvikling. I år forventer foreningen en stagnasjon av nysalget på anleggsmaskiner. 

 For 2024 forventer foreningen en stagnasjon av nysalget av anleggsmaskiner.

Dette er på noe mer positivt enn prognosene som er utarbeidet for Europa, hvor det er

forventet en ytterligere tilbakegang.