SENDER HAVETS SØPPEL TIL GJENVINNING: I 2023 samlet Nofir inn 8212 tonn med kasserte fiskeri- og oppdrettsredskaper

Blå næring med mørkegrønne tall: – Vi er vanvittig stolte

Publisert

SUVERENE PÅ INNSAMLING

🇳🇴 6308 tonn fra Norge🇮🇸 1094 tonn fra Island🇫🇴 553 tonn fra Færøyene🇩🇰 210 tonn fra Danmark🇬🇧 47 tonn fra Storbritannia. Kilde: Nofir

Innsamlet 2023

.Oppdrettsnøter + 35%  Garn + 145%  Tau +75%  Presenning + 504% 

 Kilde: Nofir

Søppel fra fiskeri- og oppdrettsnæringen blir til klatrenett, fotballmålnett og andre ballfangernett. Spor etter norsk fiskeindustri finnes også i Levis, Speedo, Nike, Wave-O og Adidas - og i klesmerket til historiens mestvinnende surfer, Kally Slater. 
 

Det Bodø-baserte selskapet Nofir  har slått seg opp som suverene på innsamling og gjenvinning av plastredskap fra de blå næringene. I 2023 samlet selskapet inn 8212 tonn med kasserte fiskeri- og oppdrettsredskaper, fordelt på over 400 forsendelser fra i hovedsak Norge – men også fra Island og Færøyene. 

Sirkulære oppdrettsnøter

6153 tonn ble sendt til materialgjenvinning. Dette innebærer ifølge Nofirs  nye livssyklusanalyse besparelser i klimagassutslipp, målt i CO2-ekvivaltenter, på 34 450 tonn.

Et nytt prosjekt er å lage de første sirkulære oppdrettsnøtene av resirkulerte oppdrettsnøter. Her samarbeider Norfi med Aquafil, Grieg Seafood, Akva Group Egersund Net og Hampidjan Group. Går alt etter planen, vil de to første oppdrettsnøtene være i havet allerede i sommer. 

I NETTET: Nofir tar imot gamle fiskegarn, tau og opprettsnøter, får dem gjenvunnet til nylon og lager idrettsnett til foreninger, skoler og proffklubber.

Størst på plastforbruk

Satsningen er støttet av Handelens Miljøfond som peker på fiskeri- og oppdrettsnæringen som de største plastforbrukende næringene i Norge. 

Nofir tar også imot redskap som Fiskeridirektoratet tråler opp fra havet i sine årlige tokt. Det er gratis å levere til Nofil. Motivasjonen er å forhindre at havet forsøples. 

- Bevisst og handlekraftig næring

STORFORNØYD: – Ingen hadde turt å se for seg slike tall for bare noen år siden. Vi er vanvittig stolte, sier daglig leder Øistein Aleksandersen i Nofir.

Økonomisk endte fjorårets omsetning  på 31 millioner i omsetning, med  et driftsresultat på 1,8 millioner kroner.

– Ingen hadde turt å se for seg slike tall for bare noen år siden. Vi har jobbet veldig hardt, og med hjelp fra en stadig mer bevisst og handlekraftig næring kan vi nå sko oss med vår beste omsetning hittil, sier daglig leder  Øistein Aleksandersen.  Nå gleder han seg til å møte næringa på Nor-Fishing i slutten av augst.