Bjerkedalen Park er «Årets grønne park»

Bjerkedalen Park er «Årets grønne park»

Bjerkedalen Park i Oslo er kåret til «Årets grønne park 2019» av NAML.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Fra å være en lukket, kjedelig bekkedal, er Bjerkedalen Park blitt en perle i nærmiljøet som både folk og fisk setter stor pris på. I morgen 11. oktober blir parken hedret med prisen «Årets grønne park» av NAML – Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører.

Utdelingen skjer under «Nordisk konferanse om bærekraft» i Oslo.

Hovinbekken er åpnet, og i skråningene er det nå plantet typisk vegetasjon for elveleier.

Bekken ble åpnet

Det å åpne Hovinbekken gjennom Bjerkedalen har lenge vært et ønske både fra folk i området og Oslo kommune. Planleggingen av den nye Bjerkedalen park i Bjerke bydel startet i 2007, som en del av Groruddalssatsingen.

Og i 2013 sto den flotte nye parken ferdig etter et omfattende samarbeid mellom planleggere, ansatte i bydelsadministrasjonen, anleggsgartnerfirma, beboere, borettslag og velforeninger. Skoler og barnehager ble involvert, og Oslo Elveforum har vært en faglig pådriver i forbindelse med bekkeåpningen.

Arkitekten bak prosjektet var Dronninga Landskap, og utførende entreprenør var Steen & Lund AS. Prosjektet er tidligere tildelt «Oslo bys arkitekturpris» i 2015 og blitt kåret til «Beste norske uterom» i 2016.

Krevende skjøtselsjobb

Det er 31. gang NAML kårer «Årets grønne park». Utmerkelsen i år er ment som honnør til Bymiljøetaten i Oslo og etatens bestiller/kontrollfunksjon som har satset på kvalitet i en ny blågrønn «parkbølge» i ytre bydeler. Etaten har samtidig satset på å ivareta og sikre overflatevann gjennom økt kapasitet i en fremtid som skal bli både «våtere og villere».

Om vinteren blir en del av parken til skøytebane, som er mye brukt av barn og ungdom i området.

Samtidig vil NAML fremheve innsatsen til prosjekterende Dronninga Landskap og utførende Steen & Lund AS som med stor faglig kompetanse sto for det kompliserte prosjektet. Steen & Lund AS har i dag det daglige vedlikeholdet som har gjort Bjerkedalen park til en perle i et langt bekkedrag og har blitt en attraksjon for mange – ikke bare i bydelen Bjerke.

Dammen var tidligere badedam, og det var målet at den skulle fortsette å være. Vannkvaliteten er imidlertid ikke god nok til at bading anbefales.