Biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner

Tekst: Eva Holte Foto: ENOVA

Skal du investere i kjøretøy eller anleggsmaskiner som går på biogass eller elektrisitet? Da kan du søke Enova om støtte.

Søknadsfristen er løpende og behandlingstiden tar 4-6 uker. Enova kan støtte investering i nye biogasskjøretøy over 4,25 tonn og anleggsmaskiner. For biogasskjøretøy må søker forplikte seg til at minst 50 % av kjøretøyets energibruk vil være biogass, heter det på Enova sine nettsider.

Hvem kan søke?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i kjøretøy/anleggsmaskiner kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i kjøretøyet/anleggsmaskinen som kan søke om støtte. Den som investerer er altså utleieselskapet eller leasingselskapet.

Hvor mye kan du få i støtte?

Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent.

For søknader om støtte til anleggsmaskiner må søker forplikte seg til å registrere maskinen i Maskinregisteret. Enova har ny mal for prosjektbeskrivelse for anleggsmaskiner.

Lading og fylling

Støtte til nødvendig infrastruktur for lading/fylling tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy/anleggsmaskin er begrenset inntil 40% av godkjente merkostnader.

Enova kan støtte investering i offentlig tilgjengelige ladestasjoner med effekt ≥ 50 kW (hurtigladere) eller offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for biogass eller hydrogen.

Søknad om støtte til lade-/fyllestasjoner vil kun bli behandlet i sammenheng med tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy.

Søknaden må sendes inn innen tre uker fra søknad om støtte til kjøretøy er sendt. Søknaden vil også behandles kun i de tilfeller der drift av kjøretøy vil kreve utbygging av ny infrastruktur.

For søknader om støtte til fyllestasjoner for biogass kan søkeren være forskjellig fra den som søker om støtte til kjøretøy. Søker må forplikte seg til at minst 2/3 av levert energi fra fyllestasjonen vil være biogass.

Les mer her: https://www.enova.no/bedrift/landtransport/biogasskjoretoy-og-elektriske-anleggsmaskiner/