Billigere å bygge veier med Leca

Billigere å bygge veier med Leca

Veier med telehiv og sprekker i asfalten er både irriterende og trafikkfarlige. Nå viser ny forskning at Leca som frostsikringsmateriale kan gjøre norske veier både bedre og billigere.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Leca.no

Hvordan bygge vei så rimelig og raskt som mulig, samtidig som veien tåler en norsk vinter? Ny forskning viser at Leca som frostsikringsmateriale kan redusere tykkelsen på veiene uten å få telehiv.

Faktisk kan tykkelsen på veien inkludert frostisolering, bærelag og dekke reduseres fra 2 meter til 1,2 meter ved å bruke Leca som isolasjon.

Feltforsøk på Røros

Dette har man funnet ut ved å sette opp et feltforsøk på Røros, der det som kjent er kaldt om vinteren. Høsten 2016 ble det bygget ti felt med ulike frostsikringslag, både forskjellige graderinger med steinmaterialer og egne felt med isolerende materialer som Leca lettklinker. Forsøksområdet på Røros ble fulgt over tre vintre og resultatene er nå ferdige.

Inge Hoff, professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, har vært faglig ansvarlig for prosjektet. Han oppsummerer resultatene slik:

– Både testene vi har utført i felt og det vi har gjort av teoretiske undersøkelser viser at isolerende masser fungerer bedre enn forutsatt da dimensjoneringsreglene i N200 ble revidert. Som en følge av resultatene fra forskningsprosjektet vil vi nå argumentere for at man kan tillate en konstruksjon, for eksempel på Ringsaker i Hedmark, med frostisolering, bærelag og dekke som er 120-130 centimeter tykk.

Til sammenligning vil dagens retningslinjer gi en tykkelse på cirka 2,0 meter.

Les også: Hver 3. arbeidsulykke skyldes snubling

Vil ha fakta på bordet

Med støtte fra Forskningsrådet har NTNU og partnerne som inkluderer blant andre Statens vegvesen, Bane Nor, SINTEF og Leca Norge gjennomført et FoU-prosjekt hvor hovedmålet har vært å få et bedre faktagrunnlag knyttet til frostsikring av vei- og jernbanekonstruksjoner i Norge.

Det er ikke noe nytt å bruke Leca som frostsikringsmateriale ved bygging av jernbane og veier i Norge – det har vært gjort i mange år. Men det som overrasker forskerne er hvor god den isolerende effekten er.

Mindre graving og transport

Dette betyr nemlig at tykkelsen på veiene kan reduseres betydelig i forhold til dagens praksis, hvilket gir store gevinster både med tanke på fremdrift og økonomi. Kvaliteten på veier der Leca er blitt benyttet som frostisoleringsmateriale er dokumentert gjennom flere tiår. Det har vist seg at en vei der man har bruk isolerende masser vil rett og slett ha færre problemer med telehiv og sprekkdannelser.

Slankere konstruksjoner betyr at man må grave mindre, og at det det blir vesentlig mindre masser som må transporteres bort. Det sparer både tid, penger og miljøet.