Avlyser omstridt anbudskonkurranse
Takk til Oslo kommune for at dere lytter, skriver konsernsjef i Feiring Bruk, Marianne Ollendorf, på sin Facebookside lille julaften. (Foto: Feiring Bruk AS) 

Avlyser omstridt anbudskonkurranse

Oslo burde skamme seg, mente konsernsjefen i Feiring Bruk. Margrethe Ollendorff siktet til kommunens miljøkrav i forbindelse med asfaltering av gatene.  

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Feiring Bruk AS

Fristen for å gi tilbud på asfaltarbeidet var satt til 11. januar. Etter sterk kritikk fra Ollendorff og andre aktører i bransjen er hele konkurransen avlyst. 

I følge Ollendorff ble kun stilt krav til at kjøretøyene skulle være utslippsfrie.  

Kravene monner ikke 

– De krever ingenting der vi vet at det monner; på produksjonen og sammensetningen av asfalten.Vi vet at transporten utgjør 15 prosent, produksjonen 85 prosent. Teknologien finnes for å redusere den største bolken. Men så lenge ingen ber om det, kommer ikke bransjen til å investere i den, skrev hun på sin Facebookside.  

Med den forutsigbarheten som en tre års asfaltkontrakt innebærer, har produsentene råd til å investere i utstyret som skal til, utdypet Ollendorff.  

Skammekroken 

– Oslo, vi har ikke lenger tid til at dere skal bruke kopien fra forrige runde når dere legger ut hovedstadens største kontrakt. Bransjen har i mellomtiden utviklet og tatt i bruk verktøy for å dokumentere utslipp fra produksjon og ved valg av ulike asfaltprodukter, så det skal være lett for dere å stille krav som faktisk bidrar.  

Oslo har sagt at el er bedre enn biogass i kontrakten. Mange ganger er dette fornuftig. Men når vi vet at el-bilene ikke klarer å trekke henger, og dermed ender med å kjøre dobbelt så mange turer med tungtransport inn i bykjernen, så er det kanskje ikke det mest treffende tiltaket totalt sett? 

– Jeg driver vanligvis ikke med skam, men Oslo kommune: dette kvalifiserer for skammekroken, skrev Ollendorff på sin Facebookside.  

Hun er nå glad for å konstatere at kommunen har avlyst konkurransen for å stille
strengere miljøkrav.