Hvor er den fineste parken i Norge?

FJORÅRETS VINNER: I fjor drysset juryen glitter, heder og ære over Muséhagen ved Universitetet i Bergen for 34. gang i historien. Hvem fortjener en klapp på skulderen i år?

Årets grønne park 2024 skal kåres!

 Hvor er din grønne himmel? spør Ida Tindeskog og ber om nominasjoner av parker, hager og uteanlegg til «Årets grønne park 2024».

Tekst: Ida Tindeskog, fagansvarlig i NAML - Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører

«Det er på tide å nominere parker, hager og uteanlegg til "Årets grønne park 2024»

Svulstig kanskje? Men det er mye kraft i en god vår. Spesielt etter en lang vinter som vi har hatt det siste halvåret. Når det våres, begynner vi nordboere automatisk å bevege oss mer ute. Kanskje går fotturene forbi en park med krokusblomstring, narcisser eller snøklokker? Du kjenner kanskje glede over blomstringen og at akkurat denne parken fins til og ligger der langs dine stier på tur med hunden eller på tur til butikken? Kanskje jobber det noen ekstra flinke anleggsgartneralver i denne parken som får den til å skinne enda sterkere, og kanskje fortjener akkurat denne parken, akkurat disse gartneralvene en utmerkelse for sitt flotte anlegg og gode arbeid?

Hvilken park gleder deg mest?

SEND INN FORSLAG: Har du en park som gir deg glede og som er godt stelt og vel skjøttet, så send forslaget inn til oss, oppfordrer Ida Tindeskog, fagansvarlig i NAML. Forslagsfristen er 1. juni.

Det er på tide å nominere parker, hager og uteanlegg til "Årets grønne park 2024". Har du en park som gir deg glede og som er godt stelt og vel skjøttet, så send forslaget inn til oss. NAML deler årlig ut prisen for "Årets grønne park" og i juryen sitter jeg, splitter ny fagansvarlig i organisasjonen sammen med vår flinke, erfarne og høyt skattede landskapsarkitekt Kirsten G Lunde. Sammen gleder vi oss til å kaste oss over listen over forslag for 2024. Alle og hvemsomhelst kan sende inn forslag.

Kriterier

 Kriterier for utnevnelsen er følgende:

· At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser 

· At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt 

· At parken er tilgjengelig for allmennheten 

Forslag sendes inn til ida.tindeskog@naml.no innen 1. juni

Fjorårets vinner: Muséhagen i Bergen.