Årets første utgave av Utemiljø med ny redaktør

Årets første utgave av Utemiljø med ny redaktør

Tema for denne utgaven er lekeplasser og har inspirasjonshistorier fra lekeplasser over hele verden.
Vi skriver selvfølgelig om aktuelle saker, spennende produkter og nyheter i grønn sektor.